Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 3.

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Kérdezni szeretném, hogy van-e és milyen lehetőségem a nagykorú arra méltón érdemes fiamnak a gyermektartást közvetlenül megfizetni. Sajnos - elmondása alapján - az édesanyja nem az Ő tartására fordítja a gyermektartásra tőlem levont összeget. Azzal tisztában vagyok, hogy már önálló cselekvő jogképes magánszemély , és igazából neki kellene a bíróságon pert indítani az édesanyjával szemben, de ez a megoldás szinte elképzelhetetlen. Rendkívül bosszant, hogy a volt feleségem nem adja oda a tanulmányai folytatását segítő nem kis összeget. Várom megtisztelő válaszát!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A nagykorú gyermekének fizetett tartást megfizetheti közvetlenül a gyermekének, mivel a gyermek már teljes cselekvőképességgel rendelkezik, s nem áll szülői felügyelet alatt. Az új Ptk. hatályba lépését megelőzően hatályos, a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet 16.§-a is csak a kiskorú gyermek vonatkozásában írta elő, hogy a gyermeket illető tartásdíjat a szülői felügyeletet gyakorló szülő (gyám) - indokolt esetben a gyermeket gondozó más személy - részére kell kifizetni, aki azt köteles a gyermek szükségleteire fordítani. 
 
Jogilag tehát nincs akadálya annak, hogy a nagykorú gyermekét megillető tartásdíjat közvetlenül a gyermekének fizesse meg, gyakorlatilag azonban ez problémát okozhat abban az esetben, ha a tartásdíjat - miként arra a levelében utalt - közvetlen bírósági felhívás alapján a munkáltatója vonja le és fizeti ki a határozatban megjelölt jogosult részére. Ebben az esetben - megállapodás hiányában - sajnos valószínűleg csak új bírósági határozattal változtatható meg a megfizetés módja, mivel a munkáltató a korábbi határozat szerint köteles mindaddig eljárni, amíg új határozatot nem kap a bíróságtól. Amennyiben tehát a tartásdíjat a munkáltató vonja le Öntől és a volt feleségével nem sikerül megállapodni a szolgáltatás módjának megváltoztatásáról, akkor ezt keresettel kell kérnie a bíróságtól. Mindenesetre a perindítást megelőzően a fia azért írhat egy levelet az Ön munkáltatójának, melyben kéri, hogy - tekintettel nagykorúvá válására - a jövőben a munkáltató az általa megadott folyószámlára utalja át az őt megillető tartásdíjat, és a leveléhez mellékelje a születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint egy igazolást arról, hogy a szóban forgó bankszámlának ő a tulajdonosa.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517