Lakbér emelése

Tisztelt Ügyvéd Úr! Ingatlan bérléssel kapcsolatos kérdésre szeretnék választ kapni. A bérleti szerződés tartalmazza a következő pontot: "2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a III.1. pontban rögzített egy éves jogviszony lejárata után a bérleti díj és az üzemeltetési költség minden év február 1. napjától, mint fordulónaptól számítva, a megelőző naptári évre irányadó, bérleti díj esetében legfeljebb az EUROSTAT (HICP), az üzemeltetési költség vonatkozásában legfeljebb a KSH által közzétett általános infláció mértékével növekszik. Defláció esetében csökken." Az említett egy éves jogviszony (határozott idejű szerződés) már kér éve lejárt. Eddig a bérbeadó nem emelte a bérleti díjat. Ebben az évben, februártól júliusig szintén a korábbi bérleti díjról küldte a számlát. Augusztusban közölte, hogy ettől a hónaptól a fent említett pont alapján, emelte a bérleti díjat, valamint kéri februárig visszamenően a különbség megfizetését. Az emeléssel nincs semmi gondom, de a visszamenőleges összeget nem tartom helyénvalónak, mert februárban nem jelezte a bérleti díj emelését. Jogosan kéri a különbözet megfizetését, vagy előzetes értesítés hiányában ezt már nem teheti meg Köszönöm szíves válaszát!

Tisztelt Kérdező!

A bérleti díj (automatikus) emelkedéséről a szerződésben állapodtak meg egymással, vagyis Önnek ezen rendelkezés figyelembe vételével kell (kellett volna) a brleti díjat megfizetnie. Sem a lakástörvény, sem pedig a Ptk. nem támasztja ilyen esetben a megemelt összegű bérleti díj bérlővel szembeni érvényesítésének feltételéül a bérleti díj új összegével kapcsolatos előzetes értesítés megtörténtét. Amennyiben ilyen tartalmú kötelezettséget a szerződés sem tartalmaz, akkor - álláspontom szerint - nem jogszerűtlen a különbözet visszamenőleges érvényesítése. A későbbi viták elkerülése érdekében mindazonáltal célszerű minden évben megállapodni az adott évre érvnyes bérleti díj összegéről.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 
 
 

Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517