Hagyatéki terhek és költségek

"Üdvözlöm! Egy olyan dologban kérném a segítségét illetve tanácsát, hogy hagyatéki tehernek mit lehet be adni illetve annak megtérítését milyen formában terhelhetik rám. Az örökös én vagyok , de csak 50 százalékban öröklök egy házat édesapámtól. A másik fele az ő testvéréé. A perben eddig a temetés költsége lett teljesen rám terhelve, amiben olyanok is benne vannak, hogy benzin pénz, koszorú és még egy két olyan dolog ami a temetéshez nem lett volna muszáj. Segítségét előre is köszönöm."
 
Tisztelt Kérdező!
 
A hagyatéki tartozások az alábbiak:
 

- az örökhagyó illő eltemetésének költségei;

- a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó szükséges költségek (hagyatéki költségek), valamint a hagyatéki eljárás költségei;

az örökhagyó tartozásai;

a kötelesrészen alapuló kötelezettségek;

a hagyományon és a meghagyáson alapuló kötelezettségek.

 

Ezek közül az  örökös saját vagyonával csak a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás költségeiért felel.

Azt, hogy ki köteles gondoskodni az örökhagyó illő eltemetéséről, s ennek folytán azt. hogy ki köteles ennek költségeit viselni, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.tv. 20.§ (1) bekezdése határozza meg. Ezen rendelkezés értelmében a temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

- aki a temetést szerződésben vállalta,

- akit arra az elhunyt végrendelete kötelez,

- végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;

- az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
 

Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere, illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.

Ha tehát édesapja eltemetését szerződéssel senki nem vállalta, arra édesapja végrendelet útján senkit sem kötelezett és édesapjának a halála előtt nem volt vele együtt élő házastrása vagy élettársa, Ön, mint közeli hozzátartozó, az örökségben való részesedése arányában köteles viselni az édesapja illő eltemetésének költségeit.

Az "illő eltemetés költségeinek" azok a kiadások minősülnek, amelyek az örökhagyó temetésével kapcsolatban merültek fel, illetve a tényleges költségekből annyi, amennyit az adott körülmények között az általános szokások, valamint a kegyeleti szempontok megkívánnak. Ide tartozik minden, ami a temetéshez, hamvasztáshoz szükséges, továbbá a temetéshez szorosan kapcsolódik. A helyi szokáshoz igazodó halotti tor és sírkőállítás költsége az illő eltemetés költségei körébe vonható, de a bírói gyakorlat a gyászruhák beszerzését például már nem sorolja ebbe a körbe.

A temetési költségeken kívül - miként az előzőekben írtam - saját vagyona rovására is köteles megfizetni a hagyaték megszerzésével, biztosításával és kezelésével járó költségek, valamint a hagyatéki eljárás költségeinek Önre eső részét. Ezzel szemben az édesapja tartozásaiért - fő szabály szerint - csak a hagyaték tárgyaival (pl. az örökölt ingatlan tulajdoni hányaddal) és azok hasznaival felel, a saját vagyonával nem.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517