Gyermektartás fizetésére kötelezett személy "felkutatása"

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr!! Szeretném kérdezni hogy foglalkozik-e ön egy Apa megkeresésével aki infók szerint külföldre ment dolgozni Németországba (munkahelyet tudjuk) mert igen nagy összegű gyerektartással tartozik . Itthon semmi nincs a nevén hivatalos megkeresésre a Bankoknál sem találtak foglalható pénz összeget. Évek óta nem fizet és senki behajtani nem tudja rajta. Viszont van még kiskoru gyermeke."
 
Tisztelt Kérdező!
 
Jó hírrel szolgálhatok: igen, van lehetőség a tartásdíj fizetésére kötelezett személy tartózkodási helyének kiderítésére.
 
a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről
és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

Az Európai Unióban a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatósággal, az alkalmazandó joggal, a határozatok elismerésével és végrehajtásával, valamint az e területen folytatott együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket az a Tanács 4/2009/EK rendelete szabályozza. Ennél fogva mindazokban az ügyekben, amikor a tartással kapcsolatos ügynek határon átnyúló jellege van (pl. a tartásdíj fizetésére kötelezett személy másik tagállamban él), mind a kérelmezőknek, mind pedig a tagállami hatóságoknak ezen rendelet alapján kell eljárniuk.

Tartási (különösen nemzetközi) ügyekben gyakran jelent problémát a jogosultnak, hogy a kötelezett lakcíme ismeretlen. Nos, az uniós jogalkotó szerencsére erre az esetre is "gondolt", és a tartási rendelet alapján (53. és 61-63. cikk) immár lehetőség nyílik arra, hogy még a komplett és lefordított végrehajtás elrendelése iránti kérelem előterjesztése előtt – akár a jogosult vagy a kötelezett, akár bíróság megkeresésére - a központi hatóság előzetes információt szerezzen be bármelyik fél lakcíméről. A nem nyilvános nyilvántartásokból beszerzett lakcím a kérelmező személynek adatvédelmi okokból nem adható ki, neki mindössze arról adható tájékoztatás, hogy a meghatározott tagállamban sikerült megállapítani a kérelmezett lakcímét, ezért a kérelem előterjeszthető. Hasonlóképpen előzetes információ szerezhető be az adós jövedelméről, vagyonáról, amennyiben már létezik az adós tartási kötelezettségét megállapító határozat. Ezen előzetes információ birtokában elkerülhető olyan kérelmek előterjesztése, amelyek teljesítése nem lehetséges, mivel az adósnak nincs végrehajtható jövedelme, vagyona. Adatvédelmi okokból a megkeresett központi hatóság nem az adós vagyonára, jövedelmére vonatkozó konkrét információt nyújt, hanem mindössze arról tájékoztat, hogy van-e az adósnak az adott tagállamban jövedelme vagy vagyona, így érdemes-e a kérelmet előterjeszteni. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy a megkereső nemzeti hatóság a tartási rendelet V. melléklete szerinti nyomtatvánnyal keresi meg a másik érintett tagállam központi hatóságát. 

A tartási rendelet hatálya alá tartozó ügyekben illetékes magyar nemzeti hatóság az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya, melynek elérhetőségeit itt megtalálja.

Javaslom tehát, hogy forduljanak arra vonatkozó kérelemmel az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályához, mint a 4/2009/EK rendelet szerinti magyar központi hatósághoz, hogy az - a Rendelet 53. cikke alapján - keresse meg az illetékes német központi hatóságot a kötelezett németországi tartózkodási helyének meghatározása, valamint németországi jövedelmére, vagyonára vonatkozó információk beszerzése érdekében. Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályának megküldendő kérelmükhöz feltétlenül mellékeljék a tartási kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, valamint a jogerőre emelkedésről szóló végzés másolatát. 

Amennyiben igénye érvényesítése céljából megbízást kíván adni, kérem, hogy időpont egyeztetése végett szíveskedjék valamelyik elérhetőségemen keresni!
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517