Ingó végrehajtás

"Üdvözlöm! Kérdésem a következő lenne: 8 éve élek együtt párommal. Az ingatlan és a benne levő vagyontárgyak nagy része is az övé. Én sajnos anyagilag több banknál is ellehetetlenültem. Avval fenyegetnek ,hogyha munkabéremből nem tudják levonni a tartozást,akkor a végrehajtás kiterjedhet azokra a vagyontárgyakra, amik azon a lakcímen vannak,ahová be vagyok jelentve. Akkor is ha nem az enyémek,ha a párom nem tudja ezt számlákkal bizonyítani! Kérdésem az lenne ez valóban így van? Van -e lehetőség arra,hogy hivatalos nyilatkozatban lefektetni,hogy az ingó és ingatlan vagyon is az övé? Hol van erre lehetőség? Milyen anyagi vonzata van? Válaszát előre is köszönöm!"

Tisztelt Kérdező!

Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. Nem lehet lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő ingóságot, ha a rajta levő jelből vagy más körülményből minden bizonyítás nélkül kétségtelenül megállapítható, hogy az ingóság nincs az adós tulajdonában. Leveléből úgy ítélem meg, hogy Ön nem házassági életközösségben él, ezért az Ön ellen indított végrehajtás során az Ön élettársa tulajdonába tartozó vagyontárgyakat nem lehet lefoglalni. 
 
Az esetleges problémák elkerülése érdekében én célszerűnek tartanám, ha készítenének egy szerződést, melyben rögzítenék, hogy melyik vagyontárgy kinek a tulajdonába tartozik. Javaslom, hogy ezen szerződés elkészítése végett forduljanak ügyvédhez, már csak azért is, mert az élettársi vagyonjogi szerződés csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ebben a szerződésben egyébként bármilyen olyan vagyonjogi rendelkezést kiköthetnek, amely - szerződés vagy e törvény alapján - a házastársak között érvényesülhet, de harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették, vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy tudnia kellett. Az ügyvédi munkadíj vonatkozásában javaslom, hogy kérjenek árajánlatot az Önök által választott ügyvéd(ek)től.
 
Ha a végrehajtó mégis legfoglalna valamely, az élettársa tulajdonába tartozó vagyontárgyat, akkor Ön és az élettársa is a végrehajtónál végrehajtási kifogást terjeszthet elő a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül. A végrehajtási kifogás illetéke 5.000,- Ft. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon túl is akadályozva volt, a végrehajtási kifogás előterjesztésének határidejét a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani, amennyiben a kifogást előterjesztő a későbbi tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét kellően igazolja. A végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; e határidő elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. Ezen túl az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási igénypert indíthat a végrehajtást kérő ellen.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517