Hitelsértés

"Lenne egy olyan problémám, hogy egy ismerősöm külföldre költözés miatt itt hagyta a házunk előtt az autót, mondván hogy addig figyeljek rá majd ha rendeződnek kint a dolgai elviszi ez ...ben, történt időközben ... majd kb ... évre jött két ur mondván hogy banki hiteles az autó, mutattak egy papírt ...nak és elvitték ...ben kaptam egy idézést, mint gyanúsított hitel sértés vétségével mivel a tulaj azt mondta hogy szóban megegyezet velem hogy még ő kint tartózkodik én kifizetem az autóját. azt hozzáteszem az auto állt az utcán én járni nem tudtam vele mivel nincs jogosítványom. miután az ügyben meghallgattak lezárták átadták a bíróságra 2 év után most kaptam egy idézést tárgyalásra. kérdésem az lene mit várhatok ebből az ügyből. Hétfön lessz a tárgyalásom hogy készüljek?"

Leveléből ítélve úgy tűnik, hogy Ön nem tudott arról, hogy a gépjármű (valószínűleg) kölcsönszerződés biztosítékául szolgált, vagyis - nagy valószínűség szerint - opciós jog terhelte, vagy a tulajdonosa függő hatályú adásvételi szerződést kötött a kölcsönt nyújtó pénzintézettel. Pusztán az a tény, hogy a tulajdonos azt állította, hogy Ön kifizeti helyette a tartozást, az Ön büntetőjogi felelősségét ezen bűncselekmény vonatkozásában nem alapozhatja meg, mivel abból, hogy a gépjárművet kölcsönből vették, még nem következik óhatatlanul, hogy az egyben a követelés fedezetéül is szolgál.

A hitelsértés vétsége, vagy - ahogy az új Btk. nevezi - a tartozás fedezetének elvonása csak szándékosan követhető el, a bűncselekménynek gondatlan alakzata nincs. Ebből következően az Ön büntetőjogi felelőssége is csak abban az esetben állapítható meg, ha bebizonyosodik, hogy Ön tudott arról, hogy a gépjármű (írásbeli kölcsönszerződésből eredő) tartozás fedezetéül szolgál, s erről tudva, szándékosan, aktív magatartással idézte elő azt a helyzetet, hogy a hitelező követelése meghiúsuljon.

Érdemes lehet a kölcsönszerződést is áttanulmányozni, mert - tapasztalataim szerint - a gépjármű-finanszírozási célú kölcsönszerződések opciós joggal kapcsolatos rendelkezései gyakran jogszabály megkerülésére irányuló, s ennek folytán semmis rendelkezéseket tartalmaznak. Márpedig érvénytelen szerződési rendelkezésre alapítottan, vagy például a Ptk.-ban foglalt ötéves határidőn túl vételi jogot joghatályosan érvényesíteni nem lehet, ezért - a fedezeti minőség megszűnése folytán - ezekben az esetekben a kölcsönből vásárolt gépjármű nem lehet a hitelsértés elkövetési tárgya.

Mivel a konkrét ügyet, az iratokat nem ismerem, a védekezésével kapcsolatosan határozott tanácsot nem tudok adni Önnek. A bűncselekmény - sem a régi, sem pedig az új Btk. szerint - nem számít "súlyos" bűncselekménynek, alapesete legfeljebb egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Végrehajtandó szabadságvesztéstől tehát aligha kell tartani, legrosszabb esetben is valószínűleg pénzbüntetésre lehet számítani. A büntetést a bíróság a súlyosító és az enyhítő körülmények figyelembe vételével állapítja meg.

Önnek természetesen jogában áll védőt meghatalmazni, s ha ezt jövedelmi viszonyai nem engedik, ám szeretné, ha a bírósági eljárás során ügyvéd képviselné az érdekeit, a tárgyaláson a bíróságtól kérheti védő kirendelését.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517