Végrehajtás

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Az interneten láttam, hogy ad ingyen jogi tanácsokat. Előre is köszönöm a segítségét. Nekem olyan gondom van, hogy édesapám még 2007 -ben felvett egy személyi kölcsönt, amit már évek óta nem fizet, és most kaptunk egy levelet a végrehajtásról, amiben benne van, hogy legvégső esetben végrehajtási jogot jegyeznek be a tulajdonára, függetlenül annak jellegétől és hányadától. Az a problémám, hogy a fel lakás van csak édesapám nevén, a másik fele meg a testvérem és az én nevemen. Elvihetik esetleg a mi részünket is? Ezen aggódunk, jó lenne tudni mire számíthatunk! Előre is nagyon köszönöm válaszát!"

Kedves Kérdező!

Végrehajtás alá vonni - főszabály szerint - csak az adós, illetve az adott jogviszonyban vele egy sorban kötelezettek (adóstárs, készfizető kezes) vagyonát lehet, így csak ezen személyek tulajdonára vezethető végrehajtás. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, azon személyek tulajdoni hányadára, akik az adott követelésért helytállni nem tartoznak, nem vezethető végrehajtás.

Ezen szabály alól vannak kivételek. A természetes személyek vonatkozásában ilyen kivétel például a házastárs korlátozott helytállási kötelezettsége a házasság fennállása alatt keletkezett adósságokért, vagy a fedezetelvonó szerződések relatív hatálytalansága. Mindkét esetben részletesen meghatározott feltételei vannak az adóstól különböző személlyel szemben történő igényérvényesítésnek, és a velük szemben indított végrehajtásnak természetesen feltétele az, hogy helytállási kötelezettségüket végrehajtható okirat, illetve jogerős bírósági ítélet megállapítsa.

A leveléből nem derül ki, hogy milyen stádiumban van édesapja ügye, s az is lényeges kérdés, hogy közvetlenül végrehajtható (közjegyzői) okiratba foglalták-e a szerződést. Ha nem, akkor a végrehajtást nemperes, vagy peres eljárásnak kell megelőznie, amit a bank valószínűleg fizetési meghagyással fog kezdeményezni. Azt javaslom Önöknek, hogy forduljanak mielőbb ügyvédhez, aki a szerződést és az egyéb iratokat átnézve konkrét jogi tanácsot tud adni Önöknek! Nem szerencsés ölbe tett kézzel megvárni a végrehajtás megindulását, mert az egyben jelentős költségekkel jár az adósra nézve. Ha anyagi lehetőségeik nem engedik meg az ügyvéd általi jogi tanácsadás igénybe vételét, akkor a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának Jogi Segítségnyújtó Osztályától kérhetik ingyenes jogi segítségnyújtás igénybe vételének engedélyezését. Ebben az esetben a jogi segítségnyújtást ellátó ügyvéd munkadíját az állam állja.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517