Többlethasználati díj 2.

"Húgom és én árvák vagyunk, nagykorúak. Van egy közös tulajdonban lévő lakásunk (1/2-ed rész 1/2ed rész). Ebben a lakásban 3 évig én éltem a kisebb szobában 2 albérlővel (a nagyobb szobában), az albérleti díjat hazaadva édesanyámnak és húgomnak. Fél évet párommal laktam a nagyobb szobában 1 albérlővel ezt az albérleti díjat húgom kapta. Ezek után fél évig párommal laktunk a nagyobb szobában húgom pedig a kisebben. Édesanyám ekkor halt meg. Húgom saját döntéséből kiköltözött. Édesanyám halála után családi pénzügyi találkozókat tartottunk idősebb rokonokkal. Itt az a megegyezés született, hogy mivel húgomé félig a lakás, ezért én és párom fizetjük az ő albérleti díját ott ahová költözött. Ő pedig a közös költség és az általányok felét. Nyáron nem kellett albérleti díjat fizetnie ingyen lakott ismerősöknél. Mi pedig nem használtuk nyáron azt a szobát, amiben ő lakott mivel a dolgait nem vitte el onnan. Húgom barátja azzal a követeléssel keresett meg, hogy húgomnak tartozom mivel a a saját tulajdoni hányadomból keletkező haszonhoz már hozzájutottam, hiszen ott élek a lakásban. És hogy visszamenőleg nyárra is és most is többlethasználati díjjal tartozom húgomnak. Én úgy a gondolom a nyári időszakot, felülírja a megegyezésünk. Kérném erről és a nyár utáni helyzetről jogi szempontból a véleményét! Előre is nagyon köszönöm!!!"

Tisztelt Kérdező!
 
Mindaddíg, amíg Ön nem zárja el jogellenesen a testvérét az ingatlan tulajdoni hányadának megfelelő használatától, véleményem szerint nem jogos a testvére többlethasználati díj iránti igénye. A közös tulajdonban lévő ingatlan használata tekintetében első sorban a tulajdonostársak megállapodása az irányadó. Ha a húga saját döntéséből költözött ki a lakásból és saját döntése szerint nem használja a lakást, holott erre lehetősége lenne, akkor - a felek erre vonatkozó megállapodása hiányában - semmiféle térítésre nem tarthat igényt, legfeljebb arra, hogy a dolog használatából és fenntartásából eredő kiadásokat a tényleges használat szerint fizessék. Ha egy tulajdonostárs saját elhatározásából úgy dönt, hogy az ingatlant nem használja, ezen döntése a többi tulajdonostárs helyzetét nem teheti terhesebbé. Egy tulajdonostársnak ugyanis nincs olyan joga, hogy önhatalmúlag válasszon az ingatlan használata és a többlethasználati díj követelése között, utóbbi csak abban az esetben jár, ha tulajdoni hányadának megfelelően használni szeretné az ingatlant, ám erre - a többi tulajdonostárs jogellenes magatartása, vagy a bíróság döntése folytán - nincs lehetősége. Természetesen Önök egymás között szándékuknak megfelelően megállapodhatnak a lakás használatáról, illetve a költségek viseléséről, s ebben az esetben - a későbbi viták elkerülése, valamint a jogaik, illetve kötelezettségük pontos rendezése érdekében - véleményem szerint célszerű lenne a megállapodásukat - lehetőleg ügyvéd által - írásba foglalni. Egy szó mint száz: a kérdésére az a válaszom, hogy ha Ön nem zárta el a testvérét jogellenesen az ingatlan tulajdoni hányadának megfelelő használatától, véleményem szerint nem jogos a testvére többlethasználati díj iránti igénye.

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517