Tartási kötelezettség elmulasztása

"Tisztelt ügyvéd úr! 2 kiskorú gyermek után kellene gyermektartást fizetnem. Van egy X éves és egy Y éves gyermekem két külön anyukától. Az X éves gyermek gyermektartása a különélés óta fizetve van,viszont az Y éves gyermeké kezdetek óra nincs fizetve. Kaptam egy idézést a biróságról,hogy ...-én lesz tárgyalás ez ügyben. A gyermektartást azért nem fizettem az egyik gyermek után mert az anyagi helyzetem elég rossz volt. Csak alkalmi munkáim voltak,az sem állandóan. Én ... éves vagyok, szüleimmel élek. Mára már nagyjából rendeződött az anyagi helyzetem és van állandó bejelentett munkahelyem. A továbbiakban szeretném fizetni a gyermektartást a másik gyermek után is,illetve visszamenőleg is megpróbálom törleszteni az elmaradásom. A kérdésem az lenne,hogy ezért a bíróság börtönbüntetést fog rám kiszabni vagy esetleg lehetséges valami más büntetés ? Köszönöm."
 
Tisztelt Kérdező!
 
Biztos lehet benne, hogy a tartás elmulasztása miatt - különösen, ha első alkalommal áll ezen okból bíróság előtt - nem kell majd börtönbe vonulnia. Ezen bűncselekmény miatt a terhelt büntetőjogi felelőssége egyébként csak akkor állapítható meg, ha a bizonyítási eljárás alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a vádlott a tartási kötelezettségét önhibájából nem teljesítette. Az önhiba megítélése szempontjából azonban figyelembe kell venni, hogy a kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának korlátozásával is köteles, tehát az önhiba hiányát - kiskorú gyermek esetén - szigorúan kell megítélni. Önmagában még a munkanélküliség sem ad alapot az önhiba hiányának megállapítására, mivel még ebben az esetben is körültekintően kell vizsgálatni, hogy ez a jövedelem nélküli, munkanélküli helyzet a terheltnek felróható-e.  Akkor állapítható meg az önhiba hiánya, ha a kötelezett teljesítésre képtelen. Ilyennek kell tekinteni azt is, aki esetenként, lehetőségeihez képest végez alkalmi munkát, azonban az saját létfenntartásának biztosítására sem elegendő. Fontos viszont tudnia, hogy a Btk. 212.§ (3) bekezdése speciális büntethetőségi akadályt is megállapít ezen bűncselekmény vonatkozásában: ha ugyanis a vádlott a tartási kötelezettségének az elsőfokú ítélet meghozataláig eleget tesz, akkor nem büntethető. Javaslom tehát, hogy igyekezzen mielőbb eleget tenni a tartási kötelezettségének, s ebben az esetben nem kell semmilyen büntetéssel számolnia. Ne feledje azonban el, hogy gyermekének megfelelő tartása elsősorban nem jogi, hanem a szülői felelősségből adódó erkölcsi kötelezettsége!
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517