Vállalkozói szerződés hibás teljesítése

"Szüleim lecserélték a házuk tetőszerkezetét augusztus közepén. Az ács nem végzett teljeskörű munkát, azóta is beáznak. Többször beszéltek vele telefonon, eleinte még időpontokkal dobálózott, de soha nem jelent meg, csak többszöri hívás után volt hajlandó valamit csinálni a tetőn. Azért írom, hogy valamit, mert összesen kétszer volt kint, hogy megoldja a problémát, de ez egyik alkalommal sem sikerült. A legutóbbi hívások alkalmával felszólította anyukámat, hogy ne hívogassa, majd megy ha ráér. Ez körülbelül 2 hónapja volt. Egyre nagyobb kár keletkezik a lakásban, sőt úgy tűnik kezd megroskadni a melléképület beton teteje, amit szintén augusztusban szigeteltek be, mégis folyamatosan beázik. Sajnálatos módon ki lett fizetve (számla is van róla), így azzal nem lehet megfogni. Milyen jogi lépést lehet ellene tenni? Fogyasztóvédelmet tanácsolták a kamaránál, de úgy érzem ők nem tudnak olyan erőt gyakorolni rá, hogy elvégezze tisztességesen a munkáját, és kifizesse az eddigi károkat, amit akarva akaratlanul okozott."

 

Tisztelt Kérdező!

A levele alapján a vállalkozó a szerződést hibásan teljesítette. A hibás teljesítés miatt (kellék)szavatossági és kártérítési felelősséggel tartozik a megrendelő felé. Jelen esetben követelhetik a hiba kijavítását, s ha ezt a vállalkozó nem teszi meg, igényelhetik a vállalkozói díj arányos csökkentését, illetve a hibát a vállalkozó költségére mással kijavíttathatják. Ezen túl temészetesen követelhetik mindazon káruk megtérítését, melyek a hibás teljesítéssel okozati összefüggésben merültek fel. A szolgáltatás természetéből adódóan az elállás, mint szavatossági jog nem jöhet szóba, mivel az eredeti állapot helyreállítására nincs mód.  Lényeges szabály, hogy a hiba felfedezését követően késedelem nélkül közölni kell a hibát a vállalkozóval, és ezt természetesen írásban, tértivevényes levél útján célszerű megtenni, hogy utólag ne lehessen letagadni. Az igényérvényesítéssel nem szabad feleslegesen késlekedni, mert a szavatossági jogok elévülnek, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye például a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. A szavatossági jogok elévülése akkor kezdődik, amikor a jogosult már mindazon információ birtokában volt, melyek igényének érvényesítéséhez szükségesek , ezen időpontig az elévülési idő nyugszik. Az elévülésre az új Ptk. alapján még jobban oda kell figyelni, ugyanis azt - a korábbi szabályozással ellentétben - már nem szakítja meg a teljesítésre vonatkozó írásbeli felszólítás, az igényt az elévülési időn belül bíróság előtt, vagy fizetési meghagyás útján mindenképpen érvényesíteni kell!  Ha a vállalkozó nem hajlandó kijavítani a hibát, nincs más lehetőségük, mint azt mással elvégeztetni és a vállalkozótól minden ezzel összefüggésben felmerült költséget és kárt behajtani. Annak érdekében azonban, hogy a vállalkozóval szembeni igényérvényesítésük a későbbiekben eredményes lehessen, miként azt a fentiekben írtam, tértivevényes levélben közöljék vele a hibákat és határidő megjelölésével szólítsák fel azok kijavítására. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben ne hivatkozhasson arra, hogy Önök nem tájékoztatták a hibákról, s nem adtak lehetőséget neki azok kijavítására, illetve nem tettek eleget kárenyhítési kötelezettségüknek. Azt javaslom tehát Önöknek, hogy forduljanak ügyvédhez, aki megteszi a szükséges lépéseket a szavatossági és kártérítési igényeik eredményes érvényesítése érdekében.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 
 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517