Élettársi vagyonszaporulat megosztása

 

"Tisztelt Ügyvéd Úr! A Következő ügyben szeretném az állásfoglalását kérni. Az élettársammal 18 év után külön költöztünk, ő jélenleg az én tulajdonomban lévő lakásban lakik a két kislányommal együtt. Ezzel nincs is semmi baj, én azt gondoltam így fair, egészen addig amíg ő azt nem kérte, hogy a lakást irassam a nevére. Ezt a lakást a tulajdoni jogtól függetlenül ketten vettük, persze ez nincs papíron leírva, de én becsületes ember vagyok így ezt én tudom, tehát a fele az övé. Ő ezt azért kéri tőlem,hogy irassam rá, mert örökölt az elmúlt években 2 millió forintot és ezen kívül van még 1 millió forint a számlámon, tehát összesen 3 millió forint. Ebből ő a 2 milliót saját tulajdonának gondolja (úgy tudom ez így is van rendjén, bár erről sincs bizonyítéka) a maradék egymillió fele az övé. Tehát a megtakarításunk ból 500 az enyém és 2500 ezer az övé. Ha ezt ő nálam hagyja az én bankszámlámon akkor a lakást át kell íratnom a nevére. Ha nem, akkor adjam vissza neki. Összefoglalva, tudom hogy keszekusza. Adott egy lakás értéke 7,5 millió. Neki öröksége 2 millió.(én számlámon). Ezen felül megtakarítás 1 millió.(én számlámon). Mi jár nekem ön szerint? Szerintem ha az örökséget elismerem (nem kellene, de el fogom) akkor marad 7,5 millió lakás (amit ketten vettünk,de erről sincs papír mégis el fogom ismerni) és 1 millió közös vagyon ez összesen 8,5 millió. Ennek a fele 4,25 millió,jelenleg a számlámon 3 millió van az ő örökségével együtt így azt gondolom,hogy ő lóg nekem 1,25 millióval. Mellékesen megjegyzem hogy 10 éve nem dolgozik én tartom el. Kérem írja meg a véleményét. Előre is köszönöm."

Tisztelt Kérdező! Az Ön által írtak alapján a tények a következőképpen foglalhatók össze: Önök 18 évig együtt élettársakként, kapcsolatukból két egyermek született. Közösen vettek egy lakást, melynek tulajdonosaként kizárólag Ön van bejegyezve a tulajdoni lapra. A volt élettársa az életközösség ideje alatt örökölt kétmillió forintot, és keletkezett Önöknek összesen egymillió forint megtakarítása.
 
Mindenek előtt fontos tudni, hogy az új Ptk. értelmében élettársi "közös vagyon" - élettársi vagyonközösség és közös vagyonszerzés hiányában - nem létezik, csak létrejött vagyonszaporulat van, melynek megosztását - kizárólag kötelmi alapon - bármelyik élettárs kérheti. Namármost, az Ön által írtak alapján az Önök vagyonszaporulatát a közösen vásárolt lakás és az egymillió forint megtakarítás képezi. Az örökölt összeg valóban nem számít a vagyonszaporulathoz, mivel az házastársak esetén különvagyonnak minősülne. A megosztandó vagyonszaporulat értéke tehát - az Ön által írtak alapján - 8,5 mllió forint.
 
Ezt követően a szerzési arányt kell meghatározni. Az élettársat ugyanis a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül. Ha a szerzésben való közreműködés aránya nem állapítható meg, azt egyenlőnek kell tekinteni, kivéve, ha ez bármelyik élettársra nézve méltánytalan vagyoni hátrányt jelentene. A szerzésben való közreműködés arányának meghatározása érdekében tehát figyelembe kell venni a felek jövedelmeit, valamint a háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munkát. Tekintettel arra, hogy élettársi életközösségükből két gyermek született, az ő nevelésük és a háztartásban végzett munka sem hagyható figyelmen kívül a szerzési arány meghatározásakor. Ha mindketten elfogadják az 50%-os szerzési arányt, akkor ez azt jelenti, hogy mindkettőjüket 4,25 millió forint vagyon illeti meg, vagyis a lakásról való lemondás érdekében a volt élettársának még 3,25 millió forintot kellene Önnek fizetnie. Ebbe természetesen beszámíthatja a bankszámlán lévő örökölt összeget, így 1,25 millió forint marad.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517