Közös tulajdonban álló ingatlan használata 2.

 
"20 éve élünk a férjemmel és a kislányukkal egy családi házban, melyben a férjem és a bátyja 1/2-1/2 tulajdonrésszel rendelkezik.A családi házat édesanyjuk halála után örökölték így. A testvér nem lakik ott már 20 éve. Szóbeli megállapodás alapján lakunk ott azóta, mely szerint "amíg ő él, minden javával és kötelezettségével együtt ott lakhatunk, mindenféle ellenérték fizetése nélkül, kezeljük úgy mintha teljesen a sajátunk lenne, ő nem szól bele". A testvér tavaly decemberben elhunyt. A túlélő házastárs és a nagykorú gyermek fog örökölni. És azt akarják, hogy a jogos tulajdoni részüket fizessük ki vagy fizessünk albérleti díjat a a fél házra. Persze sajnos nincs x millió Ft-unk a kifizetésre, de valahogyan rendezni kellene ezt a szituációt. Azt szeretném megtudni, hogy a mostani forgalmi érték szerinti 1/2 részt kell-e fizetni, vagy van arra mód, hogy a 20 év alatt felújítás címén az ingatlanra költött több millió Ft (amit egyedül fizettünk), kompenzálható legyen. Mi a legrosszabb amit velünk tehetnek? És mit tehetünk mi? Olvasgattam már "szóbeli megállapodáson alapuló ráutaló magatartásról"....stb. de sajnos nem tudom pontosan a mi esetünkben mit jelent."
 
Tisztelt Kérdező!
 
A "legrosszabb", amit az örökösök Önökkel tehetnek az, hogy megállapodás hiányában pert indítanak a férje ellen a közös tulajdon megszüntetése érdekében. A bíróság első sorban azt fogja vizsgálni, hogy van-e lehetőség az ingatlan műszaki megosztására, illetve társasházzá alakítására. Ha nincs, akkor - az eset körülményeitől függően - háromféle végkifejlet jöhet szóba: vagy kötelezi férjét a bíróság, hogy az örökösök tulajdoni hányadait megfelelő ellenérték fejében váltsa magához, vagy elrendeli az ingatlan árverés útján történő értékesítését és a vételárat megfelelően felosztja a tulajdonosok között, vagy pedig, ha úgy ítéli meg, hogy a közös tulajdon ily módon való megszüntetése a férjére nézve elfogadhatatlan és méltánytalan hátránnyal járna, illetve a közös tulajdon megszüntetése alkalmatlan időre esne, el is utasíthatja az örökösök keresetét.  A "megfelelő ellenérték" meghatározása során a bíróság - erre vonatkozó kérelem esetén - természetesen tekintettel lesz az Önök által elvégzett beruházások értéknövelő hatására. A beruházások által létrejött értéknövekmény Önöket illeti, hiszen ha ezt is megosztaná a bíróság, a beriházásokból részt nem vállaló tulajdonostársak jogalap nélkül gazdagodnának a beruházó tulajdonostársak rovására. Az Önök által végrehajtott beruházások által létrejött értéknövekedés meghatározása szakértői kompetenciába tartozik.
 
Az örökösök azon igénye, hogy férje fizessen "albérleti díjat" a fél házra, véleményem szerint nem alapos. Többlethasználati díjra akkor tarthatnának igényt, ha Önök jogellenesen elzárnák őket az ingatlan - tulajdoni hányaduknak megfelelő mértékű - használatától, avagy erre a bíróság döntése vagy a felek megállapodása miatt nem lenne lehetőségük. Más szóval: az a tulajdonostárs, akinek nem is áll szándékában használni a közös tulajdonban álló dolgot, nem követelhet többlethasználati díjat a dolgot használó tulajdonostárstól, hiszen a tulajdonostársak mindegyike jogosult a dolog birtoklására és használatára. A többlethasználati díjjal kapcsolatban további információkat talál a "Kérdések - válaszok", valamint a "Jogeseteink" között.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517