Gázvezetési szolgalmi jog

"Házeladás előtt állok.Ez egy kertes ikerház osztatlan közös tulajdonú...A szomszédom felőli utcafronton van a gázcsonk így nála van gáz bevezetve.Volt egy per régen(kb 15 éve)mert nem akarták megengedni,hogy áthozzuk rajtuk keresztül a gázt.Ezt a pert akkor megnyerték.Most a vevőm szeretné ha lenne.Változott e azóta valami ebben?Lehetséges az,hogy körülöttem mindenkinek lehet gáz bevezetve de nekem nem,mert egy helyrajzi számon szereplünk és Ő nem engedi meg?Hogyan lehetne ezt megoldani?"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Javaslom, hogy - amennyiben még nem tette meg - mindenek előtt forduljon előzetes tájékoztatás iránti igénnyel a földgázelosztóhoz a csatlakozás iránti igény kielégítésének feltételeivel és lehetőségeivel kapcsolatban. Az előzetes tájékoztatást a földgázelosztónak - a vonatkozó kormányrendelet értelmében - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon írásban ki kell adnia. A földgázelosztó köteles a gázigénylő igénybejelentésének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban ajánlatot tenni, vagy ha az igényt elutasítja, erről - az elutasítás részletes indokolásával - a gázigénylőt tájékoztatni. Abban az esetben, ha az Önök által használt ingatlanrész közvetlen csatlakozásának a földgázelosztó álláspontja szerint jogi, vagy műszaki akadálya van, kérheti még a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntését is. Amennyiben a közvetlen csatlakozás valamilyen akadályba ütközik, akkor viszont nem marad más lehetőség, mint a szolgalmi jog alapítása. Ez történhet a felek közötti szerződéssel, vagy - megállapodásra való hajlandóság hiányában - bírósági úton. Mindenesetre azért célszerű előzetesen beszerezni a szolgáltató írásbeli tájékoztatását, mert az egyrészt talán meggyőzi a tulajdonostársat a szolgalmi jog alapításának szükségességéről, másrészt pedig bizonyítékként felhasználható a bírósági eljárásban is. Egy szakszerűen elkészített, a szolgalom kötelezettje számára megnyugtató biztosítékokat tartalmazó szerződéstervezet révén talán rá lehet venni a tulajdonostársat a szolgalom "békés úton" történő megalapítására. Amennyiben tehát a földgázelosztó úgy nyilatkozik, hogy a közvetlen csatlakozásnak műszaki és/vagy jogi akadályai vannak, javaslom, hogy bízzanak meg ügyvédet a szolgalmi jogot alapító megállapodás tervezetének elkészítésével, s azt - a földgázelosztó előzetes tájékoztatásával együtt - ügyvéd által juttassák el a tulajdonostársnak. Ha még ez is kevésnek bizonyul a tulajdonostárs beleegyezésének megszerzésére, mindezen jogi lépések akkor is alkalmasak lesznek a bírósági eljárás előkészítésére, illetve arra, hogy a bíróság számára demonstrálják, hogy egyrészt minden lehetséges lépést megtettek a szolgalom elkerülése, másrészt pedig annak békés úton történő megalapítása érdekében. A szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás elkészítése tárgyában természetesen irodánk is az Ön rendelkezésére áll!
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517