Kaució

"Üdvözletem! Egy olyan kérdéssel fordulnák magához, hogy az előző albérletemet otthagytam és 30 nap felmondási idő van a szerződésben, de én eljöttem előbb abból az albérletből. A kauciomat nem kaptam vissza, pedig ez szószerint nem szerepelt a szerződèsben. A rezsit nem fizettem ki és a főbérlő követeli a pénzt, pedig a kauciom ott van s nem kaptam vissza. Az lenne a kérdésem, hogy mitcsináljak ez ügyben? Van jogom visszakövetelni a kauciomat? Köszönöm előre is válaszát!"

Tisztelt Kérdező! A kauciónak az a rendeltetése, hogy amennyiben a bérlő a fizetési kötelezettségeinek a bérleti szerződésnek megfelelően nem tesz eleget határidőben, a bérbeadó jogosult igényét a kaucióból közvetlenül kielégíteni. Az Ön fizetési kötelezettségeit a bérleti szerződés tartalmazza. Ha ebben úgy állapodtak meg, hogy a bérlemény rezsijét Önnek kell fizetnie, akkor a 30 napos felmondási idő végéig terheli Önt ez a kötelezettség. Ha Ön ezen kötelezettségének nem tett eleget, akkor a kauciónak csak azon részét jogosult visszakövetelni, mely az Ön tartozását meghaladja. Más szóval: a bérbeadó az Ön által meg nem fizetett rezsi összegét jogszerűen levonhatja az Önnek visszajáró kaució összegéből, s csak az esetlegesen fennmaradó többletet kell Önnek visszafizetnie. Az a javaslatom, hogy ha a kaució összege fedezi a meg nem fizetett rezsi összegét, ne fizesse meg az utóbbit, elkerülendő, hogy a tartozása megfizetését követően a bérbeadó "elfelejti" visszafizetni Önnek a kauciót. Ha pedig a kaució összege meghaladja a meg nem fizetett rezsi összegét, szólítsa fel a bérbeadót a különbözet visszafizetésére. Végül megjegyzem, hogy bár a levelében csupán a rezsi meg nem fizetéséről tett említést, természetesen a bérleti díjat is fizetnie kell a felmondási idő végéig, vagyis a bérbeadó a felmondási időre járó bérleti díj iránti igényét is kielégítheti közvetlenül a kaucióból.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517