Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése

"Tisztelt Ügyvédi Iroda! Az alábbi jogi kérdésben szeretném a segítségüket kérni: 2003-ban elváltam a feleségemtől, azóta kapcsolatunk megszakadt. Nemrég beszéltem vele, kiderült hogy időközben elvesztette az állását, lakását, egyszóval mindenét. Az édesanyjával is megromlott a kapcsolata, édesapja időközben elhunyt. A volt feleségem azonban örökölt az édesapja után egy ingatlan 50%-át, azonban ebben az ingatlanban az édesanyja lakik. Az ingatlan tulajdoni lapján 50-50%-ban az édesanyja illetve a volt feleségem a tulajdonos, de az édesanyjának haszonélvezeti joga van a lakásra. Mivel volt feleségemnek nincs hol laknia, így igényt szeretne tartani az 50%-os részére, de az édesanyja - a rossz viszonyuk miatt - hallani sem akar erről. A kérdésem az lenne, hogy kötelezhető-e jogi úton a volt feleségem édesanyja arra, hogy értékesítse az ingatlant, és ezáltal a volt feleségem hozzájusson az őt megillető tulajdoni részhez? Van-e erre jogi lehetősége? Válaszát előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Álláspontom szerint a volt felesége édesanyja jogi úton, akarata ellenére nem kötelezhető az ingatlan értékesítésére, vagy a közös tulajdon más módon történő megszüntetésére. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis az 1864/2008. számú polgári elvi határozatában egyértelművé tette, hogy a közös tulajdon megszüntetése nem lehetséges olyan módon, amely a haszonélvezettel rendelkező tulajdonostárs haszonélvezeti jogának a megszűnését eredményezi a haszonélvező hozzájárulása nélkül. Ez ugyanis a haszonélvezeti joggal rendelkező tulajdonostárs jogos érdekét lényegesen sértené.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517