Házastársi közös vagyon

"Tisztelt ügyvéd úr kérdezni szeretném,hogy 28 évi házasság utát jár-e a lakásból nekem sajnos nincs a nevememen semmi se haszonélvező se fele tulajdon de kölcsönből lett véve és azt közösen fizettük már ."
 
Tisztelt Kérdező!
 
Amennyiben az ingatlan házastársi közös vagyonnak minősül, akkor annak fele részben Ön a tulajdonosa. Akkor minősül közös vagyonnak az ingatlan, ha nem képezi valamelyik házasfél külön vagyonát és nincs hatályban olyan házassági vagyonjogi szerződés, mely az ingatlan tulajdonjogára nézve a törvényes vagyonjogi rendszertől eltérő rendelkezést tartalmaz. Különvagyonnak pedig csak akkor tekinthető a szóban forgó ingatlan, ha az a házassági vagyonközösség létrejöttekor már megvolt, vagy azt a házastársa örökölte, ajándékba kapta, vagy pedig  valamely különvagyonába tartozó vagyontárgy értékén szerezte. Ha egyik eset sem áll fenn, akkor a szóban forgó ingatlan a házastársi vagyonközösség része, így annak fele részben Ön a tulajdonosa.
 
Amennyiben az ingatlan a házastársi vagyonközösség részét képezi, akkor Ön igényt tarthat arra, hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék. Ez a házastársával megkötendő és ügyvéd által ellenjegyzendő kétoldalú megállapodással lehetséges, ha pedig erre a házastársa önszántából nem hajlandó, akkor bírósági úton érvényesítheti ezen igényét. A bejegyzes mindenképpen célszerű lenne, mivel ha semmilyen joga nincs bejegyezve, akkor a házastársa akár az Ön tudta és hozzájárulása nélkül is eladhatja vagy megterhelheti az ingatlant.  Megjegyzem, hogy az új Ptk. alapján a házastársak közös tulajdonában lévő, a házastársi közös lakást magában foglaló ingatlan esetén nem érvényesül a másik házastárs hozzájárulásának vélelme, az ilyen ingatlannal a házastárs a vagyonközösség fennállása alatt és annak megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben a házastársa hozzájárulása nélkül egyáltalán nem rendelkezhet. Ha ezt mégis megteszi, akkor a szerződés megkötéséhez hozzá nem járuló házastárs a szerződésből eredő kötelezettségekért nem felel, ha pedig a szerződés ingyenes, vagy pedig a szerző fél rosszhiszemű volt, a szerződés ezen másik házastárssal szemben hatálytalan lesz.
 
Véleményem szerint tehát mindenképpen célszerű lenne a tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, már csak azért is, hogy a házastársának esélye se legyen az ingatlanról az Ön tudta és hozzájárulása nélkül rendelkezni. Javaslom, hogy ennek érdekében forduljon ügyvédhez. Ezen túl, figyelembe kell azt is venni, hogy - bár az Ön hozzájárulása nélkül megkötött szerződés Önt nem fogja semmilyen módon kötelezni - az ingatlan eladása esetén az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett tulajdonjogát a jóhiszemű és ellenérték fejében jogot szerző, jóhiszemű jogszerzővel szemben nem fogja tudni érvényesíteni. 
 
Ha pedig a házastársa már értékesítette a házastársi közös vagyonnak minősülő ingatlant, akkor természetesen a vételár is házastársi közös vagyon lesz. Amennyiben a házassági vagyonközösség Önök között esetleg már megszűnt, a házastársától igényelheti a vételár felének kiadását.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517