Kezes megtérítési igénye

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy elkeseredett anya vagyok és nem látok kiutat a probléma megoldásához. A férjem ... végén elhunyt. Itt matadtam két beteg kiskorú gyermekkel és rengeteg adóssággal. Többek közt építkeztünk és 3millió ft hitelt vett fel erre a célra, én voltam az adóstársa. Próbáltam fizetni de egyedül nem tudtam a beteg gyerekek miatt. Nem sokkal kezdték vonni ezt az összeget a kezesektől. Azóta az egyik kezes egy végrehajtóhoz fordult hogy követelje az ez idáig letiltott pénzét. Kaptam egy levelet a végrehajtóirodából hogy a fizetésem 33 százalékát vonni fogják ez miatt. A kérdésem az lenne hogy törvényes-e ez az eljárás? Ilyen esetben figyelembe veszik-e a gyermekem betegségét? "
 
Tisztelt Kérdező!
 
A tartozást az adós(ok) helyett megfizető kezes megtérítési igénye jogos az adóssal (adósokkal) szemben, hiszen Önök helyett állt hely a hitelezővel szemben. Az Önök jogviszonyára alkalmazandó (régi) Ptk. úgy rendelkezett, hogy amennyiben a kezes a jogosultat kielégíti, a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt reá száll. A kezes adóssal szembeni megtérítési igényével kapcsolatban itt olvashat részletesebben. Mivel Ön adóstárs volt a kölcsönjogviszonyban, így felelőssége mind a hitelezővel, mind pedig a hitelezőnek teljesítő kezessel szemben egyetemleges, tehát követelhető Öntől az egész tartozás. 
 
A gyermeke betegsége annyiban lehet releváns az Ön munkabérére vezetett végrehajtás szempontjából, hogy ezen okra hivatkozva kérheti a végrehajtás felfüggesztését.  A végrehajtást foganatosító bíróság ugyanis az adós kérelmére kivételesen felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották rendbírsággal. A bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra szoruló személyek számát, illetve az adós vagy az eltartott személy tartós és súlyos betegségét. A bíróság a végrehajtás felfüggesztése tárgyában 15 napon belül dönt és a felfüggesztést azonnal közli a végrehajtóval. A felfüggesztett végrehajtást a felfüggesztést elrendelő bíróság - illetőleg a polgári perrendtartásban vagy más törvényben megállapított más bíróság - intézkedésére lehet tovább folytatni.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517