Szívességi ingatlanhasználat

"Tisztelt Ügyvéd úr! Olvastam hogy online is segít embereknek ha tud, ezért fordulok önhöz hátha választ tud adni egy pér kérdésemre. A szituáció a következő: Nagyszüleimnél élünk 25 éve egy nagy ház külön háztartás (édesapám szülei). Édesapám hét éve meghalt akkor azt mondták nyugodjunk meg nem kell mennünk sehova itt lakhatunk. Most olyan szituációba keveredtünk hogy nagyszüleim 2014-ben eltartási szerzödést kötöttek édesapám testvérével így az ö nevére került a ház. Mi négyen élünk ebben a lakrészben én, párom, kisfiunk(16hós) és édesanyám. Édesapám testvére árulja a házat, hogy kifizethesse a feleségét az ö házából ahol él. Röviden ennyi. A kérdésem a következő lenne: Van e jogom nekem vagy testvéremnek bármilyen örökséget vagy részt követelni édesapám után a nagyszüleimtől abban az esetben hogy édesapám meghalt és nem volt semmi itt a nevén? Illetve hogy édesapám testvére utcára tehet e minket semmi nélkül a gyermekemmel? Válaszát előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Nagyszülei után az elhunyt édesapja helyén - törvényes öröklés esetén - édesapja gyermekei örökölnek, tehát apai nagyszüleinek Ön törvényes örököse. Tekintettel azonban arra, hogy az ingatlan már nem képezi nagyszülei tulajdonát, az nem is lesz része a hagyatéknak, vagyis abból nem fog örökölni (kivéve persze azt az esetet, ha a tartási szerződést bíróság valamilyen okból kifolólyag utólag érvénytelennek nyilvánítja). A tartási szerződésnek annyi örökölési jogi hatása lehet, hogy amennyiben a szerződés jogosultja a szerződés megkötését követő két éven belül meghalt, akkor a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani a tartási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás értékével nem fedezett részét.
 
Ami az ingatlanhasználatot illeti, a helyzet a következő. Levele alapján úgy tűnik, hogy Önök szívességi alapon, családtagként használták az ingatlant, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hiányában sem a Ptk. szerinti használati jog alapítására nem került sor, sem pedig a Lakástörvény (1993. évi LXXVIII. törvény) szerinti, használati jogot is megalapozó (bérleti) jogviszony nem jött létre. A bírói gyakorlat alapján az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a bírói ítélet csak abban az esetben pótolhatja, ha bizonyított, hogy a felek a használati jog kikötésébes és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzésében is megállapodtak (BH 2002.433:). Mindenesetre az a tény, hogy az Önök használati jogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyésére 25 éve nem került sor, inkább a felek ilyen tartalmú megállapodásának hiányára enged következtetni. Használati jog hiányában pedig az Önök használatának jogcíme szívességi ingatlanhasználat, amit a mindenkori tulajdonos - visszavonó jognyilatkozat által - bármikor megszüntethet.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint  egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet , tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517