Jogutód nélkül megszűnt hitelintézetre engedményezett megtakarítás

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Ne haragudjon hogy levelemmel zavarom, és online tanácsadását igénybe veszem, de jogi végzettségű ismerőseim a fejüket vakarják alábbi problémámmal kapcsolatban: 8 éves futamidejű Fundamenta megtakarítási szerződést kötöttem, melynek teljes megtakarítási összegét a hitelintézetre engedményeztem (jövőben lejáró követelés engedményezése biztosítéki célból)-------Szabadfelhasználású kölcsön van a háttérben, mely ú.n. "létre nem jött szerződés", nincs benne CHF összeg, már van néhány ítélet amely kimondta azon ilyen "devizában nyilvántartott " kölcsönök létre nem jöttét a CHF összeg hiánya miatt. --------- A megtakarítás kiutalása jelenleg esedékes. A hitelintézet tavaly jogutód nélkül megszűnt. Az is lehet, hogy a hitelintézet tovább engedményezte a követelést egy bankra, bár erről a Fundamenta még dokumentációt nem prezentált, vsz. ebben az engedményezésben a szerződők nincsenek nevesítve, mégis a bankra történt a megtakarítás zárolása. A kérdésem az, hogy ha a hitelintézet-bank közötti engedményezés nem jött létre, vagy meg sem történt, hogyan dönthet a bíróság a szerződő-hitelintézet közötti engedményezés vonatkozásában arra való tekintettel, hogy az engedményezés az egy perfekt jogügylet, tehát az az engedményezési szerződés aláírásával létrejött, de a jövőbeli követelés lejárta előtt megszűnt a hitelintézet? Mi lesz a megtakarítással? Követelhetem azt mint szerződő a hitelintézet megszűntére hivatkozva??? Vagy mivel engedményeztem a teljes megtakarítást, (perfekt jogügylet, vissza nem vonható) de a Fundamenta a hitelintézet megszűnése miatt neki nem teljesíthet, elképzelhető hogy a megtakarítás a Fundamentáé marad? (ha mégis van érvényes tovább-engedményezés, az egy másik probléma, de egyelőre erről a Fundamentának nincsenek bizonyítékai, az ügyintéző azt mondta, egy kollégája bejegyzése alapján zároltak a bankra, aki beírta, hogy a bank a hitelintézet jogutódja!!! ....sic. ) Ha a megtakarításom a Fundamentánál "ragadna", más csapásirányt kell válasszak, a kölcsönszerződés létre sem jöttére hivatkoznék, citálnám a BDT 2008. 1905 :"Érvényesen engedményezhető a jövőben lejáró követelés, feltéve hogy a követelés keletkezése nem bizonytalan, a fizetési kötelezettség módját, az elszámolás rendjét a felek körülhatárolják." Mivel az engedményezési szerződésben benne van, hogy azt az engedményes által nyújtott kölcsön kiváltására kívánom felhasználni (erre szólt az ügyleti akaratom!) és mivel a kölcsönszerződés létre sem jött (az aláírás időpontjától az) az nem hoz létre tartozást, tőkekövetelést, amire az engedményezés aláírásakor az ügyleti akaratom irányult, akkor az engedményezési szerződés sem jöhetett létre akarati elem hiányában----így kérhetem a megtakarítás kiutalását. Mi a véleménye? Köszönöm ha szán rá néhány percet és válaszol."

Tisztelt Kérdező!

Az Ön által felvetett kérdések komplett megválaszolása egyrészt meghaladja az ingyenes online tanácsadás kereteit (pl. a deviza alapú kölcsönszerződés létre nem jötte vonatkozásában), másrészt pedig a dokumentumok (szerződések) átnézését tenné szükségessé. Nem derül ki továbbá a leveléből, hogy a kölcsönszerződés él-e még, vagy már korábban felmondásra került. Ha még él, akkor valakinek jelenleg is fizeti a törlesztőrészleteket. Azt én egyébként szinte kizártnak tartom, hogy a felszámolási eljárás során a felszámoló ne értékesítette volna a hitelintézet követeléseit, vagyis nagy valószínűség szerint sor került az engedményezésre, még ha eddig erről Önt nem is értesítették.

Az engedményezés elmaradása esetén egyébként - ezen esetre vonatkozó szerződéses rendelkezés hiányában - a Fundamenta-megtakarítás vonatkozásában a feleknek fel nem róható lehetetlenülés szabályait kellene alkalmazni, vagyis a szerződés ebben az esetben megszűnne és a feleknek el kellene számolniuk egymással (vagyis Ön nyilván visszakapná a befizetett megtakarítást). Véleményem szerint ugyanez a helyzet akkor is, ha a kölcsönszerződést a bíróság - a megtakarított összeg betörlesztése előtt - létre nem jöttnek, vagy érvénytelennek nyilvánítaná. Vagyis ebből sem a megtakarítási szerződés létre nem jötte, hanem a lehetetlenülése következne. Mivel a kölcsönszerződés létrejöttének hiánya nyilván nem a fogyasztónak, hanem a pénzintézetnek lenne felróható, a Fundamenta és az Ön jogviszonyában ebben az esetben is a feleknek fel nem róható okból bekövetkezett lehetetlenülés szabályait kellene alkalmazni. Mindenek előtt azonban természetesen azt kell megvizsgálni, hogy a megtakarítási szerződés rendelkezik-e arról az esetről, ha a kölcsönszerződés a megtakarítás betörlesztése előtt megszűnik, s ezáltal a megtakarított összeg betörlesztése lehetetlenné válik. Ehhez is szükséges lenne tehát a szerződések átnézése.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517