Kölcsönszerződésből eredő követelések elévülése

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Meglehetősen kusza számomra az elévüléssel kapcsolatos szabályozás a régi és új Ptk. vonatkozásában, ebben szeretném a véleményét kérni: 2013. december 31. napjával jogerősen megnyertem egy pert a deviza alapúnak nevezett szerződésemmel kapcsolatban, vagyis érvénytelen lett a szerződésem. A per ún. 36 ezer forintos per volt, nem kértem jogkövetkezményt, mert nem volt kedvem leszurkolni 1,5 millió forintot. 2014. áprilisban a bank egy másik pert indított, egyetlen egy dolgot kérve, egészítse ki a bíróság az árfolyamréssel a szerződést (akkori tudásuk erre terjedt ki). Lényegében érvényessé nyilvánítási pert kezdeményeztek egy jogerősen, ítélettel lezárt ügyben. Megtörtént a csoda: 2016. szeptember 20. napjával ugyanaz a Törvényszék, aki előtte jogerősen érvénytelennek nyilvánította a szerződést érvényessé nyilvánított. Pedig ugye jól gondolom, csak egy döntést lehetett volna hozni. idézés kibocsátása nélkül elutasítás, hiszen ítélt dolog. Első alkalommal én nyertem 74 ezer forint volt a perköltség, amikor vesztettem 1,7 millió.....Nos ebben az esetben, hogy állunk az elévüléssel? Most várom a másodfokú tárgyalásom, azaz jelenleg nincs még érvényes szerződésem pillanatnyilag, de lehet heteken belül lesz. Mennyi az elévülés erre a követelésre, vagy a bank által indított újabb per miatt az elévülésem is nyugszik? Várom megtisztelő válaszát!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Téved abban, hogy a bíróságnak a bank keresetét idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítania. A kereseti kérelem ugyanis nem érinti a korábbi ügyben meghozott ítélet anyagi jogerejét, hiszen a korábbi ügyben - erre vonatkozó kereseti, illetve viszontkereseti kérelem hiányában - nem döntött a bíróság az érvénytelenség további jogkövetkezményéről. Az újabb pernek viszont ez a tárgya, mégpedig a szerződés korábbi perben jogerősen megállapított érvénytelenségét nem érintve. A második ügy tehát kiegészíti, nem pedig felülírja az elsőt.
 
Amennyiben a bíróság - az érvénytelenség jogkövetkezményeként - a szerződést valamelyik fél kérelmére érvényessé nyilvánítja, akkor ez a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatályú jogalakítást eredményez, vagyis a felek úgy kötelesek egymásnak teljesíteni, mintha a szerződés a megkötésétől fogva érvényes lett volna, természetesen a bíróság által meghatározott (megváltoztatott) tartalommal. Az Ön esetében ez azt jelenti, hogy a bíróság - az időközben megszületett DH-törvényekre is tekintettel - kiiktatja a szerződésből az árfolyamrést, s ezáltal a szerződés az árfolyamrés nélküli tartalommal válik a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé. A banknak tehát csökkentenie kell az Önnel szemben fennálló követelését az árfolyamrés alkalmazásából származó követeléssel.
 
Az elévülés szempontjából pedig a következőket kell figyelembe venni. Az érvénytelenség további jogkövetkezményeit (érvényessé nyilvánítás, eredeti állapot helyreállítása, hatályossá nyilvánítás) a bíróság csak a fél erre irányuló kérelme alapján, az elévülés illetve elbirtoklás korlátai között alkalmazza. Leveléből úgy tűnik, hogy az Ön ügyében a bank az elévülési időn belül kérte az érvénytelenség jogkövetkezményének a levonását: a szerződés érvényessé nyilvánítását. Amennyiben a bíróság a perben a szerződést jogerősen érvényessé nyilvánítja, akkor az ebből eredő további jogkövetkezmények attól függnek, hogy a szerződés időközben jogszerűen felmondásra került-e. Ha nem, akkor a szerződés - egyrészt a bíróság érvényessé nyilvánító döntésének, márészt az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak (forintosítás) megfelelő módosulásokkal - az érvényes tartalomnak megfelelően gyakorlatilag "reaktiválódik", és Önnek az így "reaktiválódott" szerződéses tartalom szerint kell a továbbiakban teljesítenie fizetési kötelezettségeit. Amennyiben viszont a szerződést a bank időközben jogszerűen felmondta, a (felmondott) szerződésből eredő - és az érvényes szerződési tartalomnak megfelelően meghatározott - igényeit, vagyis a felmondáskor fennálló, árfolyamrés nélküli tartozást a felmondástól számított öt éves elévülési időn belül követelheti csupán Öntől, figyelembe véve természetesen azt, hoy bizonyos cselekmények az elévülést megszakítják, s ebben az esetben az elévülés újra elkezdődik. Az érvényessé nyilvánítás iránti per véleményem szerint nem eredményezi az esetleges felmondás következtében esedékessé vált követelés elévülésének nyugvását, mert a bank ezen követelését bármikor érvényesíthette (volna) Önnel szemben, akár még az első perben is, viszontkereset formájában. Nem volt tehát a jogosult soha olyan helyzetben, hogy menthető okból ne tudja érvényesíteni követelését Önnel szemben.
 
Amennyiben a szerződését a bank időközben felmondta, érdemes lehet még megvizsgálni ennek jogszerűségét. Ha ugyanis a kölcsönszerződés felmondásának időpontjában a tisztességtelen általános szerződési feltételek alkalmazásából eredő, a DH-törvények alapján fennálló fogyasztói követelés összege meghaladta a hátralékos tartozás összegét, tényleges hátralékos tartozás hiányában felmerülhet a felmondás jogszerűtlenségének kérdése.

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517