Használati jog megszüntetése

 

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy folyamatban lévő válóper kapcsán szeretném véleményét kérni. Adott ingatlan a férj tulajdonában van, amit az anyja haszonélvezeti joggal ajándékozott neki. Itt élt a fia és a családja két kiskorú gyermekkel. Mindenki állandó lakhelye ez az ingatlan volt. A megromlott házasság miatt a férj elköltözött önként mert már családon belüli erőszak és kiskorú veszélyeztetése állt fenn a részéről. A haszonélvező élve a jogával, a gyerekekkel ottmaradó anyukától olyan felszólítást küldött, hogy szállodai szintű napidíjat kér vagy két hét alatt költözzön ki. Kérdésem az, hogy a bérelt ingatlan költségének megosztása kérhető-e a másik féltől, mivel a gyerekek lakhatásának megoldását kellett ennyi idő alatt lebonyolítani. Van-e joga a haszonélvezőnek ilyen feltételeket szabni két kiskorú gyermek (3 és 7 éves) mellett, minden anyagi kártérítés nélkül? Milyen jogi lehetősége van az anyának és a gyerekeknek lakhatási ellenérték megállapítására, és megkapására. Várom tanácsát!"
 

Tisztelt Kérdező!


A haszonélvezőnek jogában áll az addig biztosított szívességi használatot megvonva birtokba és használatba venni az ingatlant, illetve a birtoklás és a használat jogának gyakorlásáért ellenértéket kérni. Ezen nem változtat az sem, ha az ingatlanban kiskorú gyermek(ek) is élnek. Nincs olyan jogcím ugyanis, mely alapján a házasfeleken kívüli harmadik személynek, mint haszonélvezőnek, tűrnie kellene a haszonélvezeti jogának a korlátozását. A házastársi közös lakás használatának rendezésére vonatkozó szabályok csak a házastársak relációjában alkalmazandók, harmadik személy ingatlanon fennálló joga azonban ilyen jogcímen nem korlátozható.

A gyermekek lakhatásának költségét (a bérleti díj) a tartásdíj összegének meghatározásakor kell figyelembe venni, melynek fizetésére az apa köteles és melynek megállapítását az anyának célszerű mielőbb kérni a bíróságtól.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 

 


Bejelentkezés
Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517