Öröklési szerződéssel elidegenített vagyon hozzászámítása a kötelesrész alapjához

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Az után érdeklődőm, ha két fél között örökösödési szerződés áll fent, az egyenesági örökös jogosult-e a szerződésben feltüntetett ingatlan után kötelesrészre?"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A Ptk. 7:80.§ (4) bekezdése értelmében az öröklési, tartási, életjáradéki vagy gondozási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás, életjáradék, illetve gondozás értékével nem fedezett részét a szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén kell a kötelesrész alapjához hozzászámítani, mégpedig  az öröklés megnyílásának időpontjában számított értéken. A két év eltelte után a szerződésileg elidegenített vagyon egészében kívül marad a kötelesrész alapján. Az új Ptk. tehát ennyiben változtatott a korábbi szabályozáson, mely szerint a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel lekötött vagyontárgyat a kötelesrész alapjának kiszámításánál nem lehetett figyelembe venni. A törvény indokolása szerint az új rendelkezés alkalmas lehet azoknak a - nem egyszer a kötelesrész alapjának csökkentését célzó - tartási, életjáradéki és öröklési szerződéseknek a nem kívánatos hatását tompítani, amelyeket az örökhagyó valamelyik, családjogi alapon tartásra köteles hozzátartozójával köt.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 
 
 
 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517