Házastársi közös vagyon 3.

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Az interneten találtam meg Önt, és azt olvastam az "olvasószoba" oldalán, hogy van lehetőség ingyenes online tanácsadásra is, nekem vagyonmegosztással kapcsolatos kérdésem lenne. Sajnos elképzelhető, hogy ilyen irányba megy a házasságom, emiatt szeretnék előre tájékozódni, hogy ha mégis ez történik, akkor felkészült legyek.Ingatlannal kapcsolatos kérdésem lenne. Feleségem megismerésekor már volt egy lakásom Budapesten, amelyet 2010-ben vásároltam részben hitelre, 100% tulajdonrésszel. 2011 elején ismerkedtünk meg, és ő szeptemberben költözött be. 2013-ban a lakást elajándékoztam a szüleimnek ajándékozási szerződéssel ügyvéd bevonásával. 2015-ben úgy döntöttünk, hogy kertes házba költözünk, emiatt a már szüleim nevén lévő lakás el lett adva (17,2M), és annak az árából, illetve két fundamentás hitelből (egyike édesapámé, másik az én nevemre szólt, 4.340.000 mindkettő) és a hiányzó rész szüleim segítségével lett megvásárolva Fóton egy kertes ház (27M), mely a lakással megegyező tulajdoni szerkezettel a szüleim nevére került. Mindkét fundamenta hitel részletei az én számlámról lettek fizetve. Az elmúlt évek során több értéknövelő felújítás is történt a házon, amelyet mi a házastársi közös vagyonból fizettünk, ennek értéke kb 8M forint. Egy esetleges házassági vagyonközösség felbontásakor feleségem milyen igényt támaszthat ezzel az ingatlannal kapcsolatban? Ő nem akar ott maradni, újra Pestre költözne, de tarthat-e igényt bármekkora összegre a szüleim nevén lévő ingatlanból?"

Tisztelt Kérdező!

Mivel az ingatlan a szülei tulajdonában áll, nem képezi részét sem a házastársi közös vagyonuknak, sem pedig egyikük különvagyonának, így egy esetleges házassági vagyonjogi perben a felesége ezen ingatlannal kapcsolatos igénnyel Önnel szemben nem léphet fel. A feleségének a szüleivel szemben azonban lehetnek igényei, mégpedig egyrészt az édesapja kölcsöntartozásának a házastársi közös vagyonból, vagyis részben általa történt fizetésére, másrészt pedig az ugyancsak közös vagyonból, vagyis részben általa finanszírozott értéknövelő beruházásokra alapítottan. A felesége tehát egyrészt megtérítési igénnyel léphet fel az édesapjával szemben a helyette megfizetett törlesztés vonatkozásában, másrészt pedig – az értéknövelő beruházásokra alapítottan – a szüleivel, mint tulajdonosokkal szemben vagy tulajdonjogi igényt érvényesíthet, amennyiben a beruházások során olyan hozzáépítésre került sor, mely az ingatlan értékét jelentősen növelte, vagy pedig – ilyen eredménnyel járó hozzáépítés hiányában – hozzáépítés esetén az építési munka általa kifizetett ellenértékének megtérítését követelheti a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint, hozzáépítésnek nem minősülő értéknövelő beruházások esetén pedig az ezen munkák általa finanszírozott része által előállt értéknövekmény megtérítését követelheti ugyancsak a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

 

A házastársa Önnel szemben a lakáshasználati jogára alapítottan sem léphet fel igénnyel, mivel a lakás – a Ptk. definíciója értemében – nem minősül házastársi közös lakásnak, tekintettel arra, hogy azon egyikőjüknek sem áll fenn sem tulajdonjoga, sem bérleti joga, sem pedig haszonélvezeti joga. 

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517