Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.
 
 
  Kérdések (a válasz elolvasásához kattintson a kérdésre)
1 Hitelsértés
2 Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása
3 Nem kívánt örökség
4 Közös tulajdonban álló ingatlan használata
5 Végrehajtás
6 Perújítás vagy végrehajtás megszüntetése?
7 Osztályos egyezség megtámadása
8 Interneten elkövetett személyiségi jogi jogsértés
9 Nagykorú gyermek tartása az új Ptk. szerint
10 Súlyadó megfizetése ellopott autó után
11 Élettársi közös vagyon megosztása
12 Szociális ellátás
13 Kölcsönnyújtás
14 Keretbiztosítéki jelzálog
15 Különös munkaerő-kiválasztási eljárás
16 Ajándék visszakövetelése
17 Közös tulajdonban álló ingatlan használata 2.
18 Jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelése
19 Lemondás az örökségről
20 Többlethasználati díj
21 Készfizető kezesség
22 A kezes megtérítési igénye
23 Ingó végrehajtás
24 Végrehajtás 2.
25 Ajándék visszakövetelése 2.
26 Más nevére szóló diákigazolvány használata
27 Vállalkozó szerződés hibás teljesítése
28 Közös költség részeként megfizetett szemétszállítási díj
29 Gázvezetési szolgalmi jog
30 Tartási kötelezettség elmulasztása
31 Közalkalmazotti illetmény felvétele készpénzben
32 Igazolások kiadása munkaviszony megszűnése esetén
33 Kaució
34 Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése
35 Öröklési szerződéssel elidegenített vagyon hozzászámítása a kötelesrész alapjához
36 Osztályos egyezség
37 Házastársi közös vagyon
38 Közokirat-hamisítás, hamis vád
39 Többlethasználati díj 2.
40 Követelés engedményezése
41 Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése
42 Élettársi vagyonszaporulat megosztása
43 Zálogjoggal biztosított hitelezői követelés érvényesítése felszámolási eljárásban
44 Jogutód nélkül megszűnt hitelintézetre engedményezett megtakarítás
45 Joghatóság polgári, kereskedelmi ügyben
46 Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan felújítása
47 Internetes eladás révén elkövetett csalás
48 Közös tulajdonban álló ingatlan használata 3.
49 Munkaszerződésől eltérő foglalkoztatás
50 Gépjármű adásvételi szerződés hibás teljesítése
51 Szülő által nyújtott vagyoni hozzájárulás
52 Kellékszavatossági igény
53 Gyermektartás fizetésére kötelezett személy lakcímének "felkutatása"
54 Merkantilos deviza alapú autóhitel
55 Végrehajtás (levonás) szociális ellátásokból
56 Lemondás az öröklésről
57 Hagyatéki terhek és költségek
58 Özvegyi haszonélvezeti jog megváltása
59 Facebook-beszélgetés jogosulatlan megismerése
60 Ingatlan eszmei hányadra bejegyzett haszonélvezeti jog
61 Örökbefogadás felbontása
62 Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 2.
63 Haszonélvezeti joggal terhelt, közös tulajdonban lévő ingatlan használata
64 Közös tulajdonban álló ingatlan használata 4.
65 Követelés elévülése készfizető kezessel szemben
66 Gondnokság alá helyezés megszüntetése
67 Szívességi ingatlanhasználat
68 Tulajdoni hányad elbirtoklása
69 Nyilvános közösségi oldalon elkövetett személyiségi jogsértés
70 Iskolaszövetkezeti tagként végzett munka (Meló-diák)
71 Bérpótlékok munkaidőkeretben történő munkavégzés esetén
72 Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 3.
73 Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 4.
74 Ingatlan jogalap nélküli birtoklása és használata
75 Bíróság által érvénytelenné nyilvánított kölcsönszerződésből eredő követelések elévülése
76 Hitelből vásárolt gépjármű törzskönyvének kiadása
77 Tartásdíj-fizetési kötelelezettség megszüntetése
78 Levonás ápolási díjból és rokkantsági ellátásból
79 Ajándék visszakövetelése 3.
80 Hitelező kezesnek tett ajánlatai
81 Élettársi vagyonszerzés
82 Lakásbérleti szerződés szülővel
83 Végrehajtás felfüggesztése
84 Munkavállaló kártérítési felelőssége
85 Gyermektartásdíj módosítása, kapcsolattartás külföldön
86 CSOK - életvitelszerű lakáshasználat
87 Úti üzemi baleset
88 Ráépítés
89 Egészségügyi intézmény dolgozói által elkövetett személyiségi jogsértés
90 Ajándék visszakövetelése 4.
91 Kutya által okozott kár
92 Haszonélvezeti jog megszüntetése
93 Élettársi vagyonszaporulat megosztása iránti igény elévülése
94 Adásvételi előszerződésben válallt vételár-fizetési kötelezettség elmulasztása
95 Ajándék visszakövetelése 5. - a "hosszabb idő" fogalma
96 Kisgyermekes édesanya  több műszakos munkarendben történő alkalmazása
97 Házastárs ellen vezetett végrehajtás
98 Értéknövelő beruházások figyelembe vétele az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése során
99 Öröklési igény
100 Kezes megtérítési igénye 2.
101 Haszonélvezeti jogról való lemondás
102 A bankkölcsönt végtörlesztő kezes megtérítési igénye
103 Dohányzási tilalom megszegése
104 CSOK
105 Elárverezett ingatlanon lábon álló termés feletti tulajdonjog megszerzése
106 Szívességből egedett vízhasználati lehetőség megszüntetése
107 Osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tekintetében fennálló közüzemi díjtartozások
108 Élettársi közös vagyon megosztása 2.
109 Követelés elévülése kezessel szemben
110 Többlethasználati díj 3.
111 Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése 2.
112 Közalkalmazotti jogviszony - lemondási idő
113 Szívességi lakáshasználat a tulajdonos halálát követően
114 Házastársi közös vagyon 2.
115 Ingó foglalás
116 Házastárs megtérítési igénye
119 Haszonélvezeti jog megszüntetése
120 Özvegyi jog értékének meghatározása
121 Vízelvezetési szolgalmi jog
122 Ingatlan használata közös tulajdon esetén
123 Közös tulajdonban álló ingatlan bérbeadása
124 Üzemi baleset, felmondás táppénz alatt
125 Gépjármű adásvételi szerződés hibás teljesitése 2.
126 Házastársi vagyonközösségen alapuló tulajdoni hányad meghatározása
127 Idegen nyelvű okirat felhasználása polgári perben
128 Házastársi közös vagyon 3.
129 Lakbér emelése
130 Végrehajtás (levonás nyugdíjból)
131 A továbbtanuló gyermek oktatását biztosító intézmény tájékoztatási kötelezettsége
132 Joghatóság parkolási szerződés esetén
133 Haszonélvezeti jog megváltása
134 Ajándék visszakövetelése 5.
135 Örökségről lemondás és végrendelet örökös hitelezője általi megtámadása
136 Szennyvizvezeték szomszéd általi használata
137 Adóssal és kezessel szemben párhuzamosan folyó végrehajtási eljárás
138   Használati jog megszüntetése  
139 Közjegyzői díj hagyatéki eljárásban
139 Törvényes örökös öröklési igénye érvénytelen végrendelet esetén
140 Kockázatfeltáró tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség a kezessel szemben
141 Egészségkárosodáson alapuló kártérítési igény elévülése
142 Tartási kötelezettség szülővel szemben

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517