Kockázatfeltáró tájékoztatásra vonatkozó kötelezettség a kezessel szemben

„Üdvözletem Ügyvéd úr,  Egy kérdést szeretnék feltenni: deviza alapú kölcsönszerződés kötése során,az ügyletbe bevont készfizető kezesnek (a szerződést nem írta alá,csak a Bank biztosítéknak bevonta őt), nem kellett volna tájékoztatást kapnia a kockázatokról? Úgy értem,nem kellett volna kockázatvállaló nyilatkozatot aláírni? Ennek hiányában el lehet indítani egy  pert,hogy az árfolyamveszteséget ne hárítsa ránk egyoldalúan a pénzügyi intézmény? Előre is köszönöm szépen a választ.”

 

Tisztelt Kérdező!

Az árfolyamkockázattal kapcsolatos tisztességes tájékoztatás követelménye az ügylet valamennyi résztvevőjével, így a kezessel szemben is fennállt. Ebből következően abban az esetben, ha ezen kötelezettségének a bank nem tett eleget, erre hivatkozva érvénytelenségi pert indíthat, melynek eredményeképpen a bíróság – a jelenlegi joggyakorlatnak megfelelően – jó eséllyel meg fogja állapítani a szerződés teljes érvénytelenségét és azt akként fogja orvosolni, hogy mentesíteni foga az árfolyamkülönbözet megfizetésének kötelezettsége alól. Ennél részletesebb, pontosabb tájékoztatás csak az iratok ismeretében, azok áttanulmányozását követően adható.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517