Továbbtanuló nagykorú gyermek tartása 2.

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! Az új, módosított p. t. k. mikortól érvényes, és e szerint, a felsőfokú tanulmányait folytató 20. életévét betöltött munkaképes nagykorú gyermek esetében, az oktatási intézmény csak a jogviszony fennállásáról köteles e tájékoztatni a tartásdíjat fizető szülőt, vagy kérésére, kell e részletes információt adnia a gyermek tanulmányairól, vizsgáiról és a kapott juttatásokról is? Válaszát előre is köszönöm!"

 

Tisztelt Kérdező! 

Az új Ptk. 2014. március 15-től hatályos. A törvény értelmében a továbbtanuló gyermek képzését, tanulmányait biztosító intézmény a tanulmányok végzésének fennállásáról vagy megszűnéséről köteles - kérelemre - tájékoztatni a tartásdíj fizetésére kötelezett szülőt.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517