Közalkalmazotti illetmény felvétele készpénzben

"Üdvözlöm! Érdeklődni szeretnék, hogy munkabér átutalása kötelező a munkáltatótól bankszámlára. Kérhetem kézbe? Közalkalmazotti jogviszonyú cégnél kezdek dolgozni márciusban és a fizetésemet személyesen szeretném felvenni nem átutalva. Lehetséges kérni a munkáltatótól? Válaszát köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A.§ (1) bekezdése értelmében a közalkalmazottat megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. Az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét a munkáltató viseli. A közalkalmazott a fenti rendelkezés értelmében tehát csak abban az esetben veheti fel készpénzben az illetményét, ha nem rendelkezik bankszámlával.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517