Ingatlan jogalap nélküli birtoklása és használata

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Egy kényes helyzet állt elő a családomban, melynek megoldásához úgy érzem szükségünk lenne jogi útmutatásra is. Ebben szeretném segítségét kérni! Van egy 25 éves unokatestvérem, aki szülei korábbi válását követően édesanyjával és testvérével élt együtt. Édesanyja házat vásárolt  "A" községben, ők hárman illetve unokatestvérem párja is oda költözött. Unokatestvérem időközben abba hagyta az egyetemet, munkát nem keres pedig dolgozni képes lenne. Édesanyja és testvére már egyedül hagyták a házban, mert életmódjával és személyiségével nem tudtak tovább együtt élni. Unokatestvérem sem a ház körüli teendők elvégzésében, sem a fenntartási költségek megfizetésében nem vállal részt. Sokszor megnehezíti édesanyja házba való bejutását, egy-egy látogatás alkalmával. A helyzet összefoglalva: a 25 éves férfi párjával él édeasanyja tulajdonát képező házban. Úgy érzi ehhez joga van, hiszen önmagát jövedelem nélkül eltartani nem képes. Az édesanya megelégelte a helyzete és arra gondolt, hogy a házat eladja és vesz egy garzonlakást fiának, aki boldoguljon innentől magától. A kérdésem az lenne hogy jogilag ez megvalósítható-e. Hogy a fiatal férfi távozásra legyen felszólítva a házból a lakásba? Mit lehet tenni ha nem akar kiköltözni? Milyen lehetséges lépéseket lehet tenni?"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A levelében foglaltak szerint unokatestvére szívességi használóként birtokolja és használja jelenleg édesanyja ingatlanát. A szívességi használat a tulajdonos által bármikor indokolás nélkül megvonható. A szívességi használat megvonása folytán az ingatlant birtokló jogalap nélküli birtokossá válik, aki köteles az ingatlant a birtoklásra jogosult személynek az utóbbi felszólítására átadni. Ha ezt önként nem teszi meg, akkor a tulajdonos - választása szerint - az illetékes jegyzőhöz fordulhat birtokvédelemért, vagy pert indíthat az ingatlan kiürítése (birtokának átadása) iránt. Ezen túl, a tulajdonos:
- a szívességi használat megvonásának és az ingatlan átadására való felszólításnak az időpontjától az ingatlan átadásának időpontjáig terjedő időre használati díjat is követelhet a jogalap nélküli birtokostól, 
- követelheti továbbá az ingatlan használatával összefüggő valamennyi költség megtérítését azon időszak vonatkozásában, mely időszakban a jogalap nélküli birtokos kizárólagosan használta az ingatlant, 
- követelheti mindazoknak a hasznoknak az értékét, amelyeket a jogalap nélküli birtokos elfogyasztott vagy beszedni elmulasztott, továbbá 
- a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a dologban bekövetkezett mindazon károk megtérítését, amelyek nála nem következtek volna be.
 
A fentiekre tekintettel azt javaslom tehát Önöknek, hogy első lépésként a tulajdonos - lehetőleg ügyvéd által - vonja meg a fiatalembertől az ingatlan szívességi hazsnálatának jogát és - határidő tűzésével, valamint az önkéntes teljesítés elmulasztása következményeinek kilátásba helyezésével - szólítsa fel a őt az ingatlan átadására, továbbá - amennyiben ilyen igény is felmerül - az ingatlan használóját terhelő de ténylegesen a tulajdonos által megfizetett költségek megtérítésére. Miként a fentiekben írtam, a felszólítás eredménytelensége esetén a tulajdonos a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordulhat az ingatlan birtokának átadására (és költségeinek, kárainak megtérítésére) irányuló igényével.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517