Örökségről lemondás és végrendelet örökös hitelezője általi megtámadása

Tisztelt Ügyvéd Úr!  Gyermekeim közül egyik ellen végrehajtási eljárás van folyamatban.Kérdésem az,hogy ő lemondhat-e még a mi életünkben a majdani örökségéről, vagy ha készítünk végrendeletet, s abban a gyermekeire hagynánk az ő részét a végrehajtó megtámadhatja-e azokat a szerződéseket? Válaszát köszönöm.

 

Tisztelt Kérdező!
 
Mivel az örökségről lemondás az örökhagyó és a törvényes örökös szerződése, álláspontom szerint elvileg nem kizárt annak fedezetelvonó jellegre hivatkozással történő megtámadása az örökös hitelezője (vagyis nem a végrehajtó) által, mivel a Ptk. 6:120.§ (5) bekezdése szerint a fedezetelvonó szerződés szabályait kell alkalmazni akkor is, ha az előny nem a szerződési jognyilatkozatot tevő személynél jelentkezik. (Ha a gyermeke az Önnel, vagy Önökkel megkötött szerződésben lemond az örökségéről, akkor az főszabály szerint nem hat ki a lemondó gyermeke leszármazóira, vagyis ebben az esetben az előny az utóbbiaknál fog jelentkezni, mivel az örökségről lemondó gyermeke helyett ők fognak örökölni.) Az, hogy a szerződés fedezetelvonó jellege a konkrét esetben megállapítható lenne-e, az ügy körülményeitől függ.
 
A végrendelet ilyen okból történő megtámadása viszont kizárt, mivel az az adóstól különböző személy egyoldalú jognyilatkozata.
 
Lényeges viszont, hogy míg az öröklésről való lemondás főszabály szerint kiterjed a kötelesrészre is, végrendelet esetén a gyermeke - joghatályos kitagadás hiányában - kötelesrészre jogosult, vagyis a kötelesrész címén örökölt vagyon, annak megszerzését követően, végrehajtás alá vonható lesz.

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517