Szociális ellátás

"Jó napot! érdeklődni szeretnék hogy a községi önkormányzatunk a számomra nem állapított meg szociális segély arra hivatkozva hogy az élettársamnak magas a jövedelme de ezt a jövedelmet 50% banki levonás terheli az így kapott jövedelme ...ft nekem semmilyen ellátásom nincs csak a két gyermek után kapott 26600ft családi pótlék így négyen kb ... ft ból élünk annyi lennne a kérdésem hogy a banki levonást figyelembe kell e vennie az önkormányzatnak az ellátás igénylésekor mert ők azt mondják nem de szeretném hallani egy jogásztól is mert a munkaügyi kirendeltség szerint figyelembe kell venniük minden nemű levonást! Válaszát előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!

Kérdésére a szociális igazgatásról és a szociális elátásokról szóló 1993. évi III. tv. fogalom-meghatározásai adják meg a választ.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság akkor állapítható meg, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.

A törvény alkalmazásában jövedelem az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettségekkel csökkentett azon bevétel, melyet a törvény nem von ki a  bevételként figyelembe vehető jövedelmek közül. Az élettársa által kapott munkabér értelemszerűen figyelembe veendő bevételnek minősül.

Elismert költségnek csak a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj számít. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti elismert költség csak olyan költség lehet, mely a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefügg, kizárólag a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében került kifizetésre.

Befizetési kötelezettségnek pedig csupán a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék tekinthető.

Mindebből, álláspontom szerint, az következik, hogy a banki levonás (pl a tartásdíjjal szemben) nem vehető figyelembe sem elismert költségként, sem befizetési kötelezettségként, így az annak levonása nélkül számított jövedelem az irányadó.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517