Özvegyi haszonélvezeti jog megváltása

"Tisztelt Ügyvéd Ur! A következő kérdésem lenne Önhöz: a volt férjem elhunytával 2 fiam örökölte lakását, a felesége haszonélvezeti jogával. Úgy tudom, a haszonélvezeti jog megváltását csak az özvegy kezdeményezheti: a kérdés, hogy meddig? Mert ha bármeddig,nem mindegy, hogy 10 -20 évig még benne lakik, és majd 85 éves korában kéri a megváltást, amikor már az én fiaim is 60 évesek lesznek, és addig nem juthatnak az örökségükhöz. A másik kérdés, hogy ha kéri az özvegy a haszonélvezeti jog megváltását, akkor kötelesek -e bármikor azt elfogadni, vagy van ennek egy határideje? Válaszát előre is köszönöm"
 
Amennyiben nem ági vagyonról van szó, valóban csak az özvegy lezdeményezheti a haszonélvezeti jog megváltását és ezt bármikor megteheti, tehát nincs jogvesztő határidőhöz kötve és nem szűnik meg a haszonélvezeti jog még új házasságkötés esetén sem. A megváltás esetén a házastársat a megváltásra kerülő vagyonból - természetben vagy pénzben - egy gyermekrész illeti meg, vagyis két gyermek esetén ez 1/3 tulajdoni hányadot jelent. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembe vételével kell történnie.
 
Ági vagyon esetén az ági örökös is igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását, kivéve azonban az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon fennálló haszonélvezeti jogot, vagyis ez utóbbi megváltását még az ági örökös sem igényelheti.
 
A kérdésére tehát az a válasz, hogy elvileg igen, a törvény szerint a házastárs bármikor igényelheti a haszonélvezeti jogának megváltását és az állagörökösök azt kötelesek elfogadni, azonban ennek során a házastársnak is figyelemmel kell lennie az állagörökösök méltányos érdekeire. Azt, hogy a házastárs eljárása az állagörökösökkel szemben méltányosnak tekinthető-e, az összes releváns körülmény mérlegelésével lehet az adott esetben eldönteni.
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517