Joghatóság parkolási szerződés esetén

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! Nyáron Horvátországban nyaraltam. ...ban parkoltam. Amikor az autóhoz visszaértem, egy 100 Kunás csekk fogadott, amit itt nem részletezett okok miatt nem tartok jogosnak. Most pénteken levelet kaptam egy horvát parkolási Kft  ügyvédjétől, amiben megfenyeget, hogy ha nem fizetek 8 napon belül 167 Eurót, egy horvát bíróságon beperelnek. Kérdésem: Ahogy annak utánaolvastam, az EU jog szerint én ebben az esetben fogyasztónak minősülök (a másik fél üzletmenetének keretében tevékenykedett, a d.o.o. Kft-t jelent), tehát ő mint szolgáltató engem elvileg csak a saját országom (Magyarország) bíróságán perelhet be. Ezt meg tudja erősíteni (ha nem, miért nem)? Segítségét előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A szóban forgó parkolási szerződésből eredő jogvita tekintetében a joghatóság kérdését az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (a továbbiakban: "Rendelet") szabályozza. A Rendelet 7. cik (1) bekezdésének a) pontja alapján Ön perelhető Horvátországban, mivel a szeződés teljesítésének helye ebben a tagállamban volt. Ezek után azt kell megvizsgálni, hogy a Rendelet tartalmaz-e kivételszabályt ezen főszabály alól arra való tekintettel, hogy fogyasztói szerződésről van szó. Erre a kérdésre pedig véleményem szerint nemmel kell felelni, mégpedig az alábbi okból kifolyólag.
 
A 18. cikk (2) bekezdése értelmében a fogyasztó ellen a másik szerződő fél kizárólag a fogyasztó lakóhelyének bírósága előtt indíthat pert. Ez a rendelkezés a Rendelet "Joghatóság fogyasztói szerződések esetén" címet viselő, 4. szakaszában található. Lényeges azonban, hogy ez a szakasz nem minden fogyasztói szerződés esetén alkalmazandó, hanem csak azon szerződések vonatkozásában, melyek a 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt kritériumoknak megfelelnek, vagyis melyek tárgya áruk részletfizetésre történő értékesítése vagy olyan részletekben visszafizetendő kölcsön vagy bármely egyéb hitel, amelyet áruk vételének finanszírozására nyújtanak; illetve minden más esetben, ha a szerződést olyan személlyel kötötték, aki a fogyasztó lakóhelyének tagállamában kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat, vagy ilyen tevékenysége bármilyen módon az említett tagállamra, illetve több állam között az említett tagállamra is irányul, és a szerződés az ilyen tevékenység körébe tartozik. A szóban forgó parkolási szerződés ezen csoportok közül egyikbe sem tartozik, ezért - álláspontom szerint - arra a 18. cikk (2) bekezdése nem alkalmazható, következésképpen az abból eredő jogviták vonatkozásában a szerződés teljesítésének helye szerinti bíróságok akkor is joghatósággal rendelkeznek, ha a szerződés fogyasztói szerződésnek minősül és a fogyasztó az alperes.
 
Ha azonban a szolgáltató a követelését európai fizetési meghagyás útján kíséreli meg érvényesíteni Önnel szemben, akkor ettől eltérően az Ön lakóhelye szerinti illetékes (magyar) bíróság fog joghatósággal rendelkezni, mivel az európai fizetési meghagyásról szóló 1895/2006/EK rendelet 6. cikke - a Rendelettől eltérően - minden fogyasztói szerződés vonatkozásában így rendelkezik. Ha tehát Ön az európai fizetési meghagyással szemben ellentmondással él, akkor csak magyar bíróság előtt lesz perelhető. Ez azonban csak arra az esetre vonatkozik, ha a követelést a jogosult európai fizetési meghagyással érvényesíti.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517