Közös költség részeként megfizetett szemétszállítási díj

"Erdeklődni szeretnék, hogy köteles vagyok-e a társasházi ingatlanom szemétszállitási díját fizetni, ha huzamos ideig lakatlan az ingatlan (évente 10 honapig lakatlan).Kaptam egy felszólitast, hogy fizessem ki az elmaradásokat. Minden egyéb tarsasházi költséget befizettem, csak a szemétszállitást nem - mert nem tartom jogosnak, hogy a nem létező szemetem után fizessek szállitási dijat." 
 
Tisztelt Kérdező!
 
Kérdésére a választ a társasház szervezeti-működési szabályzatában kell keresnie, mivel - a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerint - a társasház szervezeti-működési szabályzatában kell meghatározni a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok alapján történő elszámolás és a megfizetés szabályait, ennél fogva a tulajdonostársak által közösen igénybe vett szemétszállítás díj felosztására vonatkozó szabályokat is az SZMSZ-ben kell meghatározni.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517