Örökbefogadás felbontása

"Tisztelt Fülöp Úr! Rögtön a lényegre térek: XYként anyakönyveztek születésemkor, ...-én. Szüleim születésem után 1 évvel elváltak, anyám ABhoz ment újra férjhez, aki adoptált.

Jelenlegi nevem .CD. Anyám és nevelőapám eltartási szerződést kötöttek féltestvéremmel, így minden ingó és ingatlan vagyonuk őrá száll. Nevelőapám pár éve meghalt. Újból ... szeretnék lenni, amibe a vér szerinti apám is beleegyezne. Lányom van és unokáim, az ő jövőjük érdekében fontos lenne, hogy apámnak, ...nak az örököse legyek. Apám 83 éves, de nem hajlandó végrendeletet írni, mert nem mer a halálára gondolni. Mi a teendőm, hogy apám örököse lehessek? Válaszát előre is köszönöm!"

Tisztelt Kérdező!

Az Ön esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó redelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 34.§-a szerint alkalmazandó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv (Csjt.) 57.§-a szerint az örökbefogadó halála után az örökbefogadást annak érdekében is fel lehet bontani az örökbefogadott egyoldalú kérelmére, hogy utóbbi a vér szerinti családi jogállását visszanyerje. Az örökbefogadás felbontását a bíróságtól kell kénie, s a pert - mivel az örökbefogadó már nem él - a bíróság által kirendelendő ügygondnok ellen kell megindítani. A felbontó ítélet kihat az örökbefogadóra, annak rokonaira, továbbá az örökbefogadottra és annak leszármazóira. Az örökbefogadást felbontó ítélet mindenkivel szemben hatályos. Ha az örökbefogadást csak az egyik örökbefogadó kérelmére bontották fel - a gyámhatóság, illetőleg a bíróság eltérő rendelkezése hiányában -, az örökbefogadás is csak az ő, illetőleg az ő rokonai vonatkozásában szűnik meg. Az örökbefogadás felbontása után az örökbefogadott és leszármazói az örökbefogadással felvett családi és utónevet nem viselhetik, kivéve ha a gyámhatóság, illetőleg a bíróság másképp rendelkezik. 

A fentiekre tekintettel azt javaslom tehát, hogy a per megindítása érdekében keressen fel egy ügyvédet, vagy egy panasznapon látogasson el a lakóhelye alapján illetékes járásbíróságra.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517