Iskolaszövetkezeti tagként végzett munka (Meló-diák)

"Tisztelt Dr. Fülöp Botond! Több hónapja tagi jogviszonyban vagyok a Doliogidő / Meló-diák-nál. Megbízási alapon dolgozom egy cégnél. Az lenne a kérdésem, hogy jogilag megtehetik e a megbízók ( Dologidő), hogy nem részesítenek sem táppénzben sem szabadságban, és műszakpótlékot, valamint hétvégi és túlórabért sem adnak? Viszont ugyanúgy vonják a társadalombiztosítást és nyugdíjjárulékot. Sajnos nem tudok több műszakot vállalni a cégnél, így kényszerülök erre a megoldásra. De nagyon aggaszt, hogy ezt valóban megtehetik e velem? A közeljövőben párommal szeretnénk családot bővíteni, de így ebben a felállásban nem merünk neki vágni, attól tartva, hogy semmilyen juttatáshoz nem jutok ( GYED, TGYÁS stb.), amit normál bejelentett munkahelynél alapból megadnak. Ezen kérdések megválaszolásában kérném a segítségét!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
Ön nem munkaviszonyban áll, hanem az iskolaszövetkezet tagjaként végez külső szolgáltatást az iskolaszövetkezettel létrejött tagsági megállapodása alapján, Ez - a törvény értelmében - egy sajátos jogviszony, melyre vonatkozó szabályok 2016. szeptember 1 óta három törvényben találhatók: magában, a szövetkezetekről szóló törvényben (pl. a tag és a szövetkezet között megállapodás kötelező tartalmi elemei, napi pihenőidő szabályozása), alkalmazandók továbbá a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó szabályai, valamint a munka törvénykönyvének (Mt.) a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott rendelkezései. Így például az Mt.-ből irányadók a minimálbérről és garantált bérminimumról szóló előírások, valamint a fiatal munkavállalók védelmével kapcsolatos redelkezések. Az Mt. szabadságra vonatkozó szabályait azonban csak az iskolaszövetkezet személyes közreműködést teljesítő, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban nem álló tagja esetében kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy munkában töltött időnek a külső szolgáltatás keretében végzett feladatteljesítés időtartama minősül, amelynek keretében minden tizenhárom feladatteljesítéssel töltött nap után egy nap szabadság jár. Az Mt.-nek a bérpótlékokkak kapcsolatos előírásai viszont az Ön jogviszonyára valóban nem alkalmazandók. A tag díjával és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegével kapcsolatos részletszabályokat az iskolaszövetkezet és a tag írásbeli megállapodásának kell tartalmaznia, mely megállapodás megkötése egyben a személyes közreműködés külső szolgáltatás keretében történő teljesítése megkezdésének feltétele.
 
Ami a táppénzt illeti, a helyzet a következő. Nem minősül biztosítottnak az iskolaszövetkezet azon tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, amennyiben nappali rendszerű oktatás keretében, tanulmányokat folytató tanuló vagy hallgató  (25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt sem). Ha tehát Ön ez utóbbi körbe tartozik, akkor nem minősül biztosítottnak, s ily módon táppénzre sem jogosult. Ebben az esetben mindössze az egészségügyi szolgáltatás illeti meg Önt nappali tagozatos diák, illetve hallgatói státuszának köszönhetően a Tbj. (1997. évi LXXX. tv.) 16. paragrafus (1) bekezdésének i) pontja alapján.
 
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, valamint egyes, nyilvános tárgyalásokon elmondott védőbeszédeimet, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517