Gondnokság alá helyezés megszüntetése

 

"Jónapot! Azügyben kérném segitségét hogy élettársam korlátozo gondnokság alatt áll akinek nemrég én lettem a gondoka elözöleg hivatásos volt. Hogy tudnánk ezt megszüntetni hogy ne legyen gondnokolt? 2018-ban lenne felülvizsgálás de nem szeretnénk addig várni. Mit tudnánk tenni mi ezügyben hogy ne legyen gondnokolt? Válaszát elöre is köszönjük."

Tisztelt Kérdező!

Keresettel kérheti a bíróságtól a gondnokság alá helyezés megszüntetését a gondnokolt és a gondnok is. Ha Ön, mind gondnok szeretne a perben tanúvallomást tenni, akkor esetleg célszerű lehet, hogy a gondnokolt, vagyis az élettársa indítsa meg a pert. A keresetet arra kell alapítani, hogy a gondnokság elrendelésének oka már nem áll fenn és elő kell adni az ezen állítást alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A keresetet az ellen kell megindítani, akinek keresete alapján a bíróság a gondnokságot elrendelte, ha pedig ezen személy meghalt, vagy ismeretlen helyre költözött, a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani. A gondnokság alá helyezett a perben teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik. A perben a feleket - jövedelmi és vagyoni viszonyaikra való tekintet nélkül - teljes költségmentesség illeti meg, így illetéket nem kell fizetni sem a kereset benyújtásakor, sem abban az esetben, ha a bíróság esetleg elutasítaná a keresetet. Ugyanez vonatkozik a szakértői díjra is. A bíróság igazságügyi szakértő bevonásával, a szakvélemény és a rendelkezésre álló - kérelemre, vagy hivatalból beszerzett - többi bizonyíték (pl. tanúk) mérlegelése és együttes értékelése alapján hozza meg majd a döntését. 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, csakúgy, mint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat, tájékozódhat az Európai Unió magyar szemmel is fontos ítéleteiről és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

Amennyiben deviza alapú kölcsönszerződésével kapcsolatban szeretne konzultálni velem, vegye fel velem a kapcsolatot itt!

Regisztráljon honlapomra! 

Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a deviza alapú kölcsönszerződésekkel összefüggő jogi problémákról írt tanulmányaimat, valamint a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos ügyeimben született anonimizált bírósági határozatokat is.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517