Facebook-beszélgetés jogosulatlan megismerése

 

"Üdvözlöm,...Egy olyan kérdéssel fordulok önhoz,hogy egy 24 éves illető Édesannya belépett és lementette a saját Fia Facebook beszélgetéseit,egy adathordozóra.Kérdésem az ha volt olyan magánjellegü beszélgetésem ami rám és az ő fiára tartozik de ő ezt elolvasta és lementette továbba olyan dolgot állít amit én személy szerint soha de soha nem is mondtam írtam de még ajánlani se ajánlottam neki.Mit tehetek ez ügyben? Válaszát elöre is köszöm,.."

Tisztelt Kérdező!

Amit a beszélgetőpartnere édesanyja tett, az jogellenes még akkor is, ha emberileg valamelyest érthető, hogy egy szülő még a felnőtt korú gyermeke iránt is felelősséget érez és aggódik érte. Senkinek, még egy szülőnek sincs ugyanis joga szülői felügyelet alatt nem álló, felnőtt gyermeke magántitkait kifürkészni és magánleveleit engedély nélkül elolvasni.

Beszélgetőpartnere édesanyjának cselekménye mind a büntetőjog, mind pedig a polgári jog alapján jogellenes.

A Btk. 224.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján bűncselekménynek minősül és elzárással büntetendő, aki elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított küldeményt kifürkész. Ez a bűncselekmény csak a sértett által előterjesztett magánindítványra büntethető. Tekintettel arra, hogy a cselekménynek Ön (is) sértettje, Ön is jogosult magánindítvány előterjesztésére, ám ez határidőhöz kötött. A magánindítványt ugyanis attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett.

A szóban forgó cselekmény ugyanakkor az Ön és beszélgetőpartnere magántitokhoz fűződő személyiségi jogát is sérti, ha pedig a beszélgetőpartnere édesanyja ezzel kapcsolatban Önre nézve sértő valótlan dolgot állít, akkor a jóhírnévhez fűződő joga is sérül. Ön tehát jogosult használni a polgári jogi személyiségvédelem eszközeit is, így például felszólíthatja a jogsértőt a jogsértés abbahagyására és akár még sérelemdíjat is követelhet a jogsértő cselekmény folytán Önt ért nem vagyoni sérelemért.

A fentiek alapján azt javaslom Önnek, hogy ha nem sikerül a konfliktust egymás között kultúrált módon rendezniük, forduljon ügyvédhez, aki felszólítaná a hölgyet a jogsértő magatartás abbahagyására, kilátásba helyezve természetesen azon jogi lépéseket is, melyekkel a hölgynek a felszólítás eredménytelensége esetén számolnia kell.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517