Kellékszavatossági igény

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! 2015. 04.07-én vásároltam egy társasházi lakást. A lakás elektromos hálózata élet és tűzveszélyes, ezt az igazságügyi szakértő is megállapította. Az is megállapításra került, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt, illetve az eladó úgy nyilatkozott, hogy a lakás elektromos hálózata az előző évben felújításra került. Tehát egy hibás teljesítésről van szó, amiért az eladó kellékszavatossággal tartozik. A hibát nekünk kellett kijavítani, mivel az eladó erre nem volt hajlandó. Kérdésem a következő lenne: Hogyan érvényesíthetem az eladóval szemben a felmerült 682.000 Ft-os helyreállítási költséget, ami magába foglalja az elektromos hálózat átépítését és az azt követő helyreállítási munkálatokat ( vakolás, glettelés, festés)? Lehet-e a felmerült összes költséget kellékszavatossági jogcímen érvényesíteni, vagy csak az elektromos hálózat átépítésének a költsége érvényesíthető ezen a címen? (A festési munkálatok költségét pedig a PTK 6: 174. §-a szerinti kártérítés címen). Ön szerint melyik a helyes megoldás: Ha az egész költséget kizárólag kellékszavatosság, vagy az előzőekben említett kártérítés alapján próbálom érvényesíteni a bíróságon, vagy megosztva, az elektromos hálózat költségét kellékszavatossági igény alapján, a festési költséget pedig kártérítés alapján? Tapadó kárnak minősül-e az életveszélyes elektromos hálózaton túl az azt követő helyre állítási munkálatok költségei? Fáradozását előre is megköszönve, várom szíves válaszát."
 
Tisztelt Kérdező!
 
Igényét fizetési meghagyás útján kell érvényesítenie, mivel a követelés összege az egymillió forintot nem éri el. A falazat helyreállítási munkálatainak költségét is magában foglaló teljes javítási költséget érvényesítheti javítási költségként, a Ptk. 6:159.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján, az adásvételi szerződés teljesítésének időpontjától számított öt éven belül.
 
Amennyiben igénye érvényesítése céljából megbízást kíván adni, kérem, hogy időpont egyeztetése végett szíveskedjék valamelyik elérhetőségemen keresni!
 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 

Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517