Kölcsönnyújtás

"Az alábbi ügyben kérem állásfoglalását. Van egy ismerősöm, akinek a cége kölcsönt adna nekem, mint magánszemélynek lakás vásárláshoz, teljesen kamatmentesen. Kérdésem az, hogy megteheti e, ha igen milyen jogszabályi feltételeknek kell eleget tennünk. A szóban forgó vállalkozás nem pénzügyi tevékenységgel foglalkozik. Kérem, hogy ha lehetséges az erre vonatozó törvény számát is szíveskedjen megadni."

 

Nincs jogi akadálya a kölcsönnyújtásnak. Kölcsönt bárki adhat bárkinek, feltéve persze, hogy a szerződő felek cselekvőképesek és az ügyeik viteléhez szükséges belátási képességük birtokában vannak. Mindenképpen célszerű azonban a szerződést írásba, lehetőleg legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalni! Nagyobb összegű kölcsön esetén pedig ajánlatos jogi szakértő bevonásával elkészíteni a szerződést, mivel - elsősorban a hitelező védelme érdekében - felmerülhet biztosítékok alkalmazásának szükségessége is (zálog, jelzálog, kezesség stb.). A hitelező érdekét az szolgálja leginkább, ha a kölcsönszerződést közjegyzői okiratba foglalják, mivel ebben az esetben - peres eljárás nélkül - közvetlen végrehajtást lehet kérni a teljesítési határidő leteltét követően. A kölcsönszerződésre vonatkozó szabályok egyébként a Ptk. LIII. Fejezetében találhatók, ezen belül a kamatmentes (ún. szívességi) kölcsönre vonatkozó speciális rendelkezéseket a 6:388.§-a tartalmazza. Megjegyzem, hogy a Ptk.-nak a szerződések tartalmára vonatkozó szabályai általában eltérést engedő, diszpozitív rendelkezések.
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517