1971.-ben születtem, Győrben. Középiskolai tanulmányaimat a győri Révai Miklós Gimnázium német nyelvi tagozatos osztályában végeztem.  

 

2001.-ben fejeztem be jogi tanulmányaimat Pécsett, "cum laude" minősítéssel. Ezt megelőzően, 1994.-ben gépészmérnöki oklevelet szereztem a Budapest Műszaki Egyetemen. 1994. és 2004. között mérnökként, konstrukciós, illetve gyártmányfejlesztési vezetőként tevékenykedtem magyar, illetve külföldi (osztrák, valamint német) tulajdonú cégeknél.

 

Jogi egyetemi tanulmányaim folyamán, 1999.-ben, "A nemzeti parlamentek szerepe az európai integrációban" című dolgozatommal különdíjat nyertem a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a külügyminiszter által egyetemi és főiskolai hallgatók számára kiírt pályázaton.

 

Büszke vagyok arra, hogy egy évig tartó sikeres versenyvizsgát követően 2005.-ben azok között a magyar jogászok között lehettem, akik uniós csatlakozásunkat követően elsőként kaptak állást az Európai Unió intézményeiben. Az európai közösségi jog iránti érdeklődésem már egyetemi éveim alatt kialakult: egyetemi szakdolgozatomat is az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységéről írtam, s európai jogi témakörben több publikációm is megjelent. Nagy örömmel és lelkesedéssel mondtam tehát igent a luxembourgi bíróságtól érkező állásajánlatra. A Bíróság hivatalának német és magyar nyelvű ügyekért felelős tanácsosaként hat éven át "testközelből" figyelhettem az európai jog "működését", a tagállamokban való érvényesülésének folyamatát, a nemzeti jogrendekkel fennálló, néha bizony harmonikusnak éppen nem nevezhető, ám a jogász szemével nézve kétségkívül izgalmas "vegyesházasságát". Munkámból adódóan alkalmam nyílt többek között valamennyi Magyarországról érkező előzetes döntéshozatali kérelmet tanulmányozni, s a Bíróság több mint 200 tárgyalásán részt venni.

 

A luxembourgi Bíróságon eltöltött évek nem csupán jogi szakmai gyakorlat megszerzését tették lehetővé, hanem nyelvtudásom fejlesztését is: meglévő német és angol nyelvismeretemet kiegészítve el kellett ugyanis sajátítanom a Bíróság munkanyelvét, a franciát is. Német nyelvből magyar állami középfokú nyelvvizsgával rendelkezem, francia nyelvből pedig teljesítettem az európai uniós tisztviselők részére szervezett nyolcszintű nyelvtanfolyamot, ami szintén középfokú szintnek felel meg. Mindkét nyelvet munkám során napi szinten és intenzíven használtam szóban és írásban egyaránt. Tekintettel arra, hogy munkámat elsősorban német és francia nyelven végeztem, sikerült elsajátítanom ezen nyelvekből a jogi szakszókincset is.

 

Munkámnak köszönhetően jól ismerem az Európai Unió jogalkotó és jogalkalmazó szerveinek tevékenységét, működését, szervezeti felépítését.

 

2010.-ben "cum laude" minősítéssel letettem a jogi szakvizsgát. 2013. március 1. óta tevékenykedem ügyvédként. Büszke vagyok arra, hogy még soha nem indult ellenem fegyelmi eljárás.

 

Ügyvédként arra törekszem, hogy ügyfeleim érdekében az e hivatást gyakorlóktól elvárható pontossággal, körültekintéssel és diszkrécióval lássam el munkámat. Vallom, hogy jogállam csak ott lehet, ahol a polgárok nem üres közhelynek, hanem a mindennapokban érvényesülő, kézzelfogható valóságának tartják a munkám mottójául választott régi mondásban megtestesülő szándékot: "ubi jus, ibi remedium", vagyis: "ahol a jog, ott az orvoslat".

 

Ügyvédi tevékenységemmel ehhez szeretnék én is a magam csekély módján hozzájárulni.

 

Jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

 


Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517