Végrehajtás2

"Tisztelt Ügyvéd Úr! A segítségét szeretném kérni. A párom, aki ... éve külön él feleségétől, de nem vált el és nem jelentkezett ki az ottani lakcíméről, nemrég kapott egy fizetési letiltást. Mikor eljött, onnan a teljes elmaradást kifizette (gáz számla), amelyre hitelt is felvett. A gáz, amúgy az anyósa nevén volt akkor. Most ő kapott letiltást, amit a munkáltatónak küldtek el. Semmilyen levelet ebben az ügyben nem vett át soha, Gondolom, átírta a felesége a nevére a szolgáltatást. Mit lehet tenni ilyenkor? Válaszát előre is köszönöm!"
 
Tisztelt Kérdező!
 
A levelében foglaltak alapján a párja valószínűleg fizetési meghagyást kapott a régi lakcímére, ami valamilyen okból jogerőre emelkedett. Feltételezhetően vagy más vette át a párja nevére érkezett tértivevényes küldeményt, vagy nem vette át senki és beállt a kézbesítési vélelem. A javaslatom az, hogy mielőbb keressék meg a végrehajtót és tájékozódjanak a végrehajtás alapjául szolgáló okirat felől. Ha a fizetési meghagyás kézbesítési vélelemre tekintettel lett jogerős, akkor a végrehajtási eljárásról való tudomásszerzés időpontjától számított 15 napon belül kérelmet adhatnak be a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél a kézbesítési vélelem megdöntése iránt arra való hivatkozással, hogy a párja az adott címről korábban elköltözött. Ha a közjegyző a kérelemnek helyt ad, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését megállapító végzését visszavonja és a fizetési meghagyást újból kézbesíti a párja részére, aki 15 napon belül a közjegyzőnél írásban ellentmondást terjeszthet elő. Az ellentmondás folytán az eljárás perré fog alakulni, s a párjának lehetősége lesz védekezni a szolgáltató követelésével szemben. Amennyiben viszont a fizetési meghagyás azért lett jogerős és végrehajtható, mert a küldeményt más átvette, akkor az ily módon jogerőssé vált fizetési meghagyással szemben a végrehajtási eljárásról való tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül perújítással élhet. A perújítási kérelemben párja kérheti a végrehajtási eljárást felfüggesztését is. Javaslom tehát, hogy először tájékozódjanak a végrehajtónál a végrehajtás alapjául szolgáló okirat, illetve annak jogerőre emelkedése felől, majd pedig keressenek fel egy ügyvédet, aki a szükséges beadványt szakszerű módon elkészíti a végrehajtás leállítása, illetve megszüntetése érdekében. Ismétlem azonban, hogy a törvény rövid határidőt (15 napot) határoz meg a kézbesítési vélelem megdöntésére, ezért célszerű ezen lépéseket mielőbb megtenni!
 
Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517