Közjegyzői díj hagyatéki eljárásban

"Tisztelt Ügyvéd Úr! Azt szeretném megkérdezni, hogy én a kis közös lakásunk fele részét ajándékozási szerződéssel kb 20 évvel ezelőtt. átruháztam a férjem nevére, így nekem csak a haszonélvezeti jog lett bejegyezve. Akkor én nagyon beteg voltam, és nem akartam , hogy halálom esetén az én gyerekeim a férjemet piszkálják vagy kitúrják a lakásból. én a kemó hatására meggyógyultam, de sajnos férjem súlyos betegségbe esett, és tavaly elhunyt. Mivel neki nem volt gyermeke, én vagyok az örökös. Még nem volt meg a hagyatéki( nem tudom mire várnak vele,8 hónapja?) de a lakást 12 és fél millióra értékelték fel, pedig szerintem ötöt sem ér. Na mindegy de a közjegyzői díjat ez után állapították meg olyan 95 ezer forintra. Az a kérdésem, hogy most nekem az után a fél lakás tulajdonjog után is fizetnem kell, amit annak idején én ajándékoztam a férjemnek, de nem tudhattam, hogy ő fog előbb elhunyni. Köszönettel várom a válaszát."

 

Tisztelt Kérdező!

A közjegyzői díjszabást a 22/218 (VIII.23.) számú igazságügyi miniszteri rendelet tartalmazza. Ezen rendelet 10.§-a, valamint a 26.§ a) pontja alapján 6.250.000,- Ft ügyérték alapul vételével a közjegyző díja 33.725,- Ft (½ x (61.200 + 0.005 x 1.250.000), a költségátalány összege pedig ennek 40 %-a, vagyis 13.490,- Ft. 6.250.000,- Ft ügyérték alapul vételével tehát a közjegyzőt a hagyatéki eljárás lefolytatásárt megillető díj és költségátalány együttes összege 47.215,- Ft. 95.000,- Ft csak abban az esetben adódhatott, ha más vagyonelemek is tartoznak a hagyatékba az Ön által említett ingatlan 1/2 tulajdoni hányad mellett. A hagyatéki eljárásról szóló 2011. évi XXXVIII. törvény 72.§ (2) bekezdése értelmében továbbá a hagyatéki eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzési jognak nincs helye, vagyis a hagyatéki eljárás költségeit az arra kötelezett(ek)nek mindenképpen meg kell fizetnie (fizetniük) a közjegyző részére. A hagyatéki költségek szempontjából az Ön által írt körülménynek, vagyis, hogy miért és mikor szerezte meg Öntől az örökhagyó a hagyaték tárgyát képező vagyonelemet, semmilyen jogi relevanciája nincs.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517