Követelés engedményezése

"Tisztelt Ügyvéd úr! Köszönöm a lehetőséget, hogy online tanácsadást lehet Önnél igénybe venni! Élek is az Ön által felkínált lehetőséggel, mert igen tanácstalan vagyok. Az OTP Bank Nyrt-nél volt egy tartozás rendező forint kölcsönünk, amit sajnos egy idő után már nem tudtunk fizetni. Ezért a bank felmondta, majd rövid időn belül az OTP Faktoring Zrt-re engedményezett. A faktoráló fizetési meghagyást indított, és mivel nem mondtunk neki ellen, jogerőre emelkedett, és a végreható elindította a letiltást a párom munkabérére. A fizetési meghagyásnak azért nem mondtunk ellen, mert fogalmunk sem volt, hogy ilyet tenni lehet. A fizetési meghagyáson, így a végrehajtási lapon is, a követelés alapjául szolgáló jogviszonynak, kölcsönszerződés van beírva. Azt gondolom azonban, mivel a kölcsönszerződés már megszűnt a bank felmondásával, és a faktoráló az engedményezéssel lett jogosult a követelésre, nem írhatta volna a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmébe, hogy a követelés alapjául szolgáló jogviszony kölcsönszerződés, hiszen ő az engedményezés alapján követelhet.Tehát azt gondolom, hogy az OTP Faktoring a követelése jogalapjában hazugságot írt a fizetési meghagyás iránti kérelmébe, hogy ne csak a Ptk. 301. § (1) bekezdése alapján, a naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatot követelhesse, hanem 301.§ (2) bekezdése alapján járó magasabb kamatot. Az a kérdésem, hogy jól gondolom-e, hogy az OTP Faktoring hazudott a követelése jogalapját tekintve? Ha igen, akkor perújításban, vagy végrehajtás megszüntető perben lehet-e ezt orvosolni? Megtisztelő válaszát előre is köszönöm!"

Tisztelt Kérdező!

Az engedményes nem "hazudott", mivel a követelés valóban kölcsönszerződésből ered. Sem a szerződés felmondása, sem pedig a követelés engedményezése nem változtatja meg a követelés jogcímét. Egy kölcsönszerződés felmondása a felek közötti jogviszonyt nem szünteti meg, hiszen általában maga a szerződés a felmondás esetére is szabályozza a felek jogait és kötelezettségeit. Azt javaslom Önnek, hogy keressen fel egy ügyvédet, aki az iratok, mindenek előtt a kölcsönszerződés alapos átnézését követően tud választ adni arra a kérdésre, hogy érdemes-e végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránt pert indítani.

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

 


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517