Szennyvízvezeték szomszéd általi használata

 
"Tisztelt Ügyvéd Úr! Segítségét szeretném kérni. A probléma, hogy a szomszéd a mi szennyvízcsatornánkat használja. A rendszer nem most épült, kertes családi házról van szó. Nem rendeltetésszerűen használják, mert olajat, ételmaradékot is öntenek a lefolyóba, ezt nem ismeri el a szomszéd. Hetente eldugul a rendszer, amit nekünk kell tisztítani, csatornatisztítót nekünk kell hívni. A szomszéd saját telkén megoldható a szennyvízelvezetés, méltányos határidőt is biztosítanánk a kialakításhoz. Van-e erre lehetőség, hogy a szomszédot megkérni a saját telkén vezesse el a szennyvizet? A telki szolgalmi jog terhes számunkra. A szennycsatorna heti, folyamatos takarítását egészségünk és anyagi helyzetünk sem engedi. Milyen jogaink vannak? Nem készült annak idején a közös használatról határozat, nem lett bejegyezve. Válaszát előre is köszönöm szépen."
 

Tisztelt Kérdező!

A levele kapcsán megvizsgálandó első kérdés az, hogy van-e bármilyen alapon, illetve jogcimen joga a szomszédjuknak az Önök szennyvízcsatornájának használatára. Ha ugyanis nincs, akkor ezt a használatot - mint birtokháborítást - Önök akár egyoldalúan is megszüntethetik. Célszerű ezt megelőzően - lehetőleg ügyvéd által - írásban, a használat egyoldalú megszüntetésének terhével felszólítani a szomszédot a zavarás, vagyis az Önök szennyvízcsatornája használatának beszüntetésére és erre olyan határidőt biztosítani a számára, mely elegendő lehet a saját szennyvízelvezető rendszer kialakítására.

Lehetséges ugyanakkor, hogy a szomszédjuk fennálló szolgalmi jog alapján használja az Önök szennyvízcsatornáját. Lényeges, hogy a telki szolgalom nem csupán szerződéssel szerezhető meg, hanem elbirtoklással is, vagyis az a körülmény, hogy a szolgalom alapítására a felek nem kötöttek szerződést, még nem jelenti automatikusan, hogy nem áll fenn a szolgalom. Elbirtoklással szerzi meg a telki szolgalmat az ingatlan birtokosa, ha a másik ingatlan használata ellen annak birtokosa tizenöt éven át nem tiltakozik. Szívességből vagy visszavonásig engedett jog gyakorlása ugyanakkor nem vezet elbirtoklásra. Ha tehát a szolgalom fennállása megállapítható, akkor a szomszéd ez alapján jogosult a szennyvízcsatornájuk használatára. Ugyanakkor a szolgalom gyakorlása nem vezethet mások, különösen a szolgalommal terhelt dolog használója jogainak szükségtelen sérelméhez. A levelében írt körülmények, nevezetesn a vezeték oly módon történő használata, hogy az rendszeresen dugulást okoz, a szolgalom jogsértő gyakorlására engednek következtetni. Ezen jogsértés következményeit pedig a szomszédjukra terhelhetik, feltéve persze, hogy bizonyítani tudják, hogy azok valóban az ő használatának eredményeként következtek be. Követelhetik például a vezeték tisztítása költségeinek megtérítését olyan arányban, amilyen arányban az a szomszéd általi használat miatt vált szükségessé. A vezeték fenntartásának költségeinek megtérítését pedig olyam arányban követelhetik a szomszédtól, amilyeb arányban azt használják.

A bíróság a telki szolgalmat megszüntetheti, korlátozhatja vagy gyakorlását felfüggesztheti, ha az az ingatlan mindenkori birtokosa ingatlanának rendeltetésszerű használatához már nem szükséges. Amennyiben tehát műszakilag megoldható, hogy a szomszédjuk a szennvízét a saját ingatlanán vezesse el, vagyis a szolgalom fenntartása a szomszd ingatlanának rendeltetésszerű használatához már nem szükséges, a bíróságtól kérhetik annak megszüntetését. EBből következően amennyiben a szolgalom fennállása mgállapítható, akkor javaslom, hogy - lehetőleg ügyvéd által - írásban, a bírósági eljárás megindításának terhével szólítsák fel a szomszédjukat az Önök szennyvízcsatornája használatának megszüntetésére és erre ebben az esetben is olyan határidőt biztosítsanak a számára, mely elegendő lehet a aját szennyvízelvezető rendszer kialakítására. Miként azonban a fentiekben írtam, az első lépés annak vizsgálata és megállapítása, hogy megállapítható-e a szolgalom fennállása. A vezeték szomszédjuk általi használatával okozati összefüggésben felmerült költségeik megtéritését ugyanakkor attól függetlenül követelhetik, hogy megállapitható-e a szolgalom fennállása. 

Mivel az online jogi tanácsadás nem alkalmas a probléma teljes körű feltárására, az így adott válasz sem lehet minden kétséget kizáróan pontos. Az online jogi tanácsadás ezen formájában az Ön által vázolt eset csak korlátozottan ismerhető meg, nincs mód személyes konzultációra, az iratanyag áttekintésére, illetve a többi fél nyilatkozatának beszerzésére, álláspontja megismerésére. Az online jogi tanácsadás ennél fogva nem alkalmas minden szempont figyelembe vételével megadott, teljes körű válasz megadására. 
 
Kérem, vegye figyelembe, hogy a kérdésekre adott válaszok alapját minden esetben az adott időpontban hatályos jogszabályok és bírósági jogyakorlat képezi, ám mivel a jogszabályok folyamatosan változnak, ezért nincs semmi biztosíték arra nézve, hogy a válaszok az olvasás időpontjában is helytállóak még jogilag.
 

Mindezen előbbi okokra tekintettel e szolgáltatás igénybevételével adott tanácsért semmilyen felelősséget nem áll módomban vállalni! Kérem, hogy válaszaimat iránymutatásnak tekintve esetleges jogi lépések megtétele előtt mindeképpen konzultáljon szakemberrel!

Az ingyenes online tanácsadás igénybevételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a nagyobb körben érdeklődésre számot tartó kérdései, illetve az ezekre adott válaszok - anonimizált formában, az Ön bármilyen módon történő azonosítását kizáró módon - honlapomon közzétételre kerüljenek.

Regisztráljon honlapomra! 

 

Évi 5.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, így - egyebek mellett - elolvashatja a "Fejezetek a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogi kérdések köréből" című e-book-ot, "A követelések határon átnyúló érvényesítésének és behajtásának jogi eszközei az Európai Unióban (kérdések-válaszok) 1. Polgári és kereskedelmi ügyek című e-bookot,  csakúgy, mint az Európai Bíróság magyar szemmel is fontos döntéseiről írt cikkeimet, beszámolóimat és nyomon követheti az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő magyar vonatkozású ügyeket.

 

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517