Saját jogesetek, egyéb munkák

Ebben a rovatban a nagyobb érdeklődésre számot tartó, érdekesebb jogeseteimet, illetve egyéb munkáimat mutatom be, melyek egyúttal bepillantást is engednek ügyvédi tevékenységembe.
 
 
  Jogesetek (a megnyitáshoz kattintson a szövegre)
1 Közlekedési balesetért fizetett kártérítések
2 Hatályon kívül helyezett fegyelmi
3 Sikeres felülvizsgálati indítvány
4 Németországi munkabér-követelés érvényesítése 1.
5 Németországi munkabér-követelés érvényesítése 2.
6 Ausztriai munkabér-követelés érvényesítése
7 Közös tulajdonból eredő igények
8 Insolvenzgeld, vagyis "csődpénz" iránti igény érvényesítése Németországban
9 Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésének jogellenessége
10 Bántalmazásért járó kártérítés
11 Hibás teljesítés katalógusból történő rendelés esetén
12 Jogszabály által kötelezően előírt versenyeztetési eljárás mellőzésével meghozott adásvételi szerződés semmissége
13 Örökös által indított végrehajtási igényper
14 Munkaviszony jogellenes megszüntetése, munkavállaló sérelemdíj-fizetési igénye
15 Munkáját szokásosan másik tagállamban végző munkavállaló munkabér-követelésének felszámolási eljárásban történő érvényesítése
16 Levonás munkabérből
17 Légiutasok jogainak érvényesítése visszautasított beszállás esetén
18 EMVA-ból finanszírozott, falumegújítási támogatás tárgyában hozott közigazgatási határozat hatályon kívül helyezése
19 EMVA-ból finanszírozott, turisztikai fejlesztési célú támogatás ügyében hozott közigazgatási határozatok hatályon kívül helyezése
20 Házastársi vagyonközösség megszüntetése
21 Törzskönyv kiadása
22 Munkaviszony jogellenes megszüntetése
23 Bántalmazásért járó kértérítés 2.
24 Egyezségkötés bankkölcsön-tartozás rendezése érdekében
25 Ausztriában elszenvedett munkahelyi baleset
26 Szerződéses katona Honvédséggel szembeni kártérítési igényének érvényesítése
27 Betegszállító kártérítési felelőssége
28 Használt gépjárműre vonatkozó fogyasztói adásvételi szerződés hibás teljesítése
29 Munkahelyi balesetből eredő károk megtérítése
30 Sikeres alkotmányjogi panasz (megváltozott munkaképességűek ellátása)
31 Személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt megítélt sérelemdíj
32 Egyezségkötés bankkölcsön-tartozás rendezése érdekében 2.
33 Külföldön elszenvedett közlekedésii balesetből eredő károk érvényesítése
34

Jogszabály szerinti emberi reprodukciós eljárás alatt álló munkavállalóval közölt felmondás jogellenessége

35 Kölcsöntartozás elévülése
36

Gépkocsi-vásárlási célú devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződés semmisségének megállapítása a gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása miatt az adós által kezdeményezett jegyzői birtokvédelmi eljárást követő perben.

  Egyéb munkák
1 Betegtájékoztató dokumentáció elkészítése kórház számára                      
2 Magán munkaerő-közvetítési tevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elkészítése magyar és német nyelven

A fentiekhez hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! 3.000,- Ft / év használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!

 


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517