Közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésének jogellenessége

Pártfogó ügyvédként láttam el egy munkavállaló képviseletét, akinek közfoglalkoztatási jogviszonyát a munkáltató önkormányzat arra hivatkozással szüntette meg azonnali hatállyal, hogy engedély nélkül elhagyta a munkaterületet.
 
Keresetünkben kértük a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése jogellenességének megállapítását és az azonnali hatályú megszüntetés folytán elmaradt közfoglalkoztatási bér kártérítés címén történő megfizetését. Keresetünket arra alapítottuk, hogy a munkáltató ügyfelem közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 6. § (2) bekezdését, 7. §-át, 22. § (4) bekezdését, illetve a 64. § (2) bekezdését sértő, valamint a 78. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző módon, formailag hibás, tartalmilag hiányos és valótlan tényállítást tartalmazó jognyilatkozat által, továbbá a tisztességes és jóhiszemű eljárás alapelvébe, illetve a rendeltetésellenes joggyakorlás tilalmába ütköző módon, jogellenesen szüntette meg.
 
Miután a munkáltató a perben megtartott első tárgyaláson bejelentette, hogy mely napra vonatkozik a felmondásban közölt tényállítás, az első fokú bíróság kiterjedt bizonyítást folytatott le a felmondás alapjául szolgáló indok valóságának megállapítása érdekében. A megszüntető jognyilatkozatban foglalt indok valóságának bizonyítása a munkáltatót terhelte. 
 
Az első fokú bíróság ítéletében megállapította a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetésének jogellenességét és a keresetnek megfelelően kötelezte a munkáltatót az elmaradt közfoglalkoztatási bér megfizetésére. Ítéletét lényegében véve arra alapította, hogy a munkáltató nem tudott eleget tenni az őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek, s - mindenek előtt a meghallgatott tanúk ellentmondásos nyilatkozataira tekintettel - a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján nem lehetett megállapítani, hogy a jogviszony-megszüntetés indoka valós, vagyis hogy a felperes a szóban forgó napon valóban elhagyta engedély nélkül a munkaterületet. 
 

Megjegyzem ugyanakkor, hogy a perben is képviselt jogi álláspontom szerint az a tény, hogy mind a munkavállaló, mind pedig a bíróság az ügyben megtartott első tárgyaláson értesült csupán alperestől arról, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetését a munkaterület mely napon történt történt állítólagos engedély nélküli elhagyására alapítja, önmagában jogellenessé teszi a felmondást, hiszen ezen körülményből egyértelműen következik, hogy a felmondásról szóló munkáltatói jognyilatkozat nem tartalmazta „azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket is, amelyekre a munkáltató a felmondást alapította.” (MK 95. II. pont)

 
A munkáltató az első fokú ítélet ellen fellebbezéssel élt. Röviddel a másodfokú tárgyalást megelőzően azonban a felek egyezséget kötöttek egymással, így az alperes a fellebbezését a másodfokú tárgyaláson visszavonta. Az első fokú bíróság keresetnek helyt adó ítélete ennek folytán jogerőre emelkedett.
 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

 

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517