Ausztriai munkabér-követelés és munkahelyi balesetért járó ellátás iránti igény érvényesítése

 

Ügyfelünk, mint munkavállaló, munkaszerződést kötött egy oszták GmBH-val. A szerződés értelmében munkáltató ügyfelünket szerelőként történő munkavégzés céljából a szerződésben meghatározott összegű havi bruttó bérért alkalmazta Ausztriában. Ügyfelünk két hónappal munkába állását követően munkahelyi balesetet szenvedett, melynek során keze eltört és munkaképességét átmenetileg elvesztette. Az Allgemenie Unfallversicherungsanstaltnál eljárás indult ügyfelünk kártalanításra való jogosultságának megállapítása érdekében. A munkáltató másfél hónappal a munkahelyi balesetet követően, a munkaképtelenség időtartama alatt ügyfelünk munkaviszonyát – munkáltatói felmondással - megszüntette, s ettől kezdve számára semmiféle kifizetést nem folyósított.

 

Ausztriában a betegség, illetve munkahelyi baleset miatt bekövetkező átmeneti munkaképtelenség idejére vonatkozó munkabér-fizetés szabályait az Entgeltfortzahlungsgesetz (a folyamatos bérfizetésről szóló törvény) szabályozza. Eszerint az a munkavállaló, aki a munkaviszonyának megkezdését követően a munkavégzésben betegség vagy baleset okán akadályozott, jogosult arra, hogy részére a munkáltató legalább hat hét - munkahelyi baleset esetén nyolc hét - időtartamra ugyanúgy kifizesse a munkabérét, mintha ténylegesen munkát végezne. Ez az időtartam az adott munkáltatónál munkaviszonyban töltött évekkel arányosan - legfeljebb 12 hétig - tovább nő. További négy hétre vonatkozóan pedig a beteg, illetve balesetet szenvedett munkavállaló a munkabére felére jogosult. A munkavállaló a folyamatos bérfizetés időtartama alatt ugyanolyan összegű munkabérre jogosult, mint amilyet munkaképtelenség hiányában kapott volna, vagyis a rendszeres pótlékokat is ki kell fizetni a számára. Amennyiben a munkaviszony a munkaképtelenség időtartama alatt nem ún. alapos okból történő (vagyis nem rendkívüli) munkáltatói felmondással szűnik meg, a munkaviszony megszűnése a munkavállaló folyamatos bérfizetéshez való jogát nem érinti, így a munkáltatónak - a munkaviszony megszűnésétől függetlenül - a törvényben meghatározott időtartamra vonatkozóan ki kell fizetnie a munkabérét.

 

A fenti törvényi rendelkezésekre történő hivatkozással felvettük a kapcsolatot a munkáltatóval, és felszólítottuk arra, hogy tegyen eleget az Entgeltfortzahlungsgesetz-ben foglalt kötelezettségeinek, vagyis fizesse ki munkahelyi balesetet szenvedett ügyfelünk munkabérét. Az egyeztetések néhány hét alatt sikerrel zárultak, és az osztrák cég végül átutalta ügyfelünk részére a mintegy 3.600,- Euró (kb. 1,1 millió Ft,-) összegű, még ki nem fizetett járandóságait.

 

A munkahelyi balesetet bejelentettük az AUVA-nak, vagyis az Általános Balesetbiztosító Intézetnek is, mely szerv eljárást indított ügyfelünk ügyében és ennek eredményeképpen mintegy 1.700,- Euró (kb. 530.000,- Ft) összegű átmeneti rokkantsági ellátás kiutalásáról döntött.

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Dr. Fülöp Botond

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517