Közlekedési balesetet szenvedett ügyfeleim eddig összesen 80,3 millió forint kártérítésiben részesültek. 

Közlekedési baleset miatt fizetett kártérítés 1.

Ügyfelem 25 évesen motorkerékpár vezetőjeként szenvedett súlyos, idegenhibás közúti balesetet, mert egy gépjármű az elsőbbségadás kötelező tábla ellenére elé hajtott. A káresemény során ügyfelem a következő testi sérüléseket szenvedte el: a koponya zúzódása, a jobb szemöldöktáj repesztett sebe, a jobb térd zúzódása és rándulása, a jobb comb belső felszínének, a jobb boka külső felszínének, a bal comb és lábszár belső felszínének hámfosztásai, mindkét orsócsont (csukló) típusos helyi törése, valamint jobb belboka törése. Gyógykezelése több hónapon át tartott, többszöri hoszpitalizációt, több műtétet és hosszan tartó rehabilitációt tett szükségessé és még négy évvel a balesetet követően is kontrollvizsgálatokon kellett részt vennie. Valószínűleg csupán a jó minőségű motoros védőruházatának köszönhette, hogy nem vesztette életét a baleset során.

Ügyfelemről a káresemény nyomán indult különböző eljárásokban (büntetőeljárás, közigazgatási eljárás, közigazgatási bírósági eljárás, kárrendezési eljárások) több orvosi szakvélemény is készült, melyek a baleseti eredetű össz-szervezeti egészség-károsodásának mértékét 17 – 36 %-osnak véleményezték. A szakvélemények a káresemény során kialakult maradandó egészség-károsodást a jobb oldali csuklóízület fájdalmas mozgásbeszűkülésében, a kéz szorítóerejének meggyengülésében, a jobb felső végtag alkari és felkari izomzatának sorvadásában, továbbá a jobb oldali alsó végtag comb és lábszári izomsorvadásában és a jobb félhold alakú porc károsodása után megindult másodlagos térdízületi porckárosodásban határozták meg.

A bíróság a balesetért vétkes gépjármű vezetőjét bűnösnek mondta ki a Btk. 235.§ (2) bekezdésének a) pontja szerint minősülő, maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset okozásának vétségében és ezért pénzbüntetéssel, valamint közúti járművezetéstől eltiltással sújtotta.

Ügyfelem tanult szakmája szakács, s a káreseményt megelőzően egymást követő négy idegenforgalmi szezon során határozott idejű munkaviszonyok keretében dolgozott Ausztriában, egy szállodában konyhai kisegítő, illetve szakács munkakörben. Az egyes szezonok között Magyarországon tartózkodott és nem állt munkaviszonyban. A káresemény ugyanakkor ügyfelemet teljes mértékben munka- és keresőképtelenné tette, ausztriai munkavégzését – a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően – a káreseményt követően már nem tudta folytatni. A peres eljárást megelőzően ügyfelem megbízásából készített igazságügyi magánszakvélemény megállapította,  hogy ügyfelem a szakács és a konyhai kisegítő munkakörök betöltésére a káreseményből adódóan – csuklóinak meggyengült fizikai terhelhetősége és korlátozottá vált funkcionalitása okán -  egészségügyi szempontból. véglegesen alkalmatlanná vált. Ügyfelem tehát fiatalon feladni kényszerült korábbi választott és a nyugat-európai munkavállalást is lehetővé tevő, szakmai és anyagi szempontból egyaránt kifejezetten jó kilátásokkal kecsegtető szakmáját, és a gyógykezelésének befejeződését követően – megváltozott egészségi állapotához, illetve az abból eredő korlátozottságokhoz alkalmazkodva - átképzéssel próbált új egzisztenciát és perspektívát teremteni magának és családjának.

A hosszan tartó kárrendezési eljárás során nem sikerült megegyeznünk a vétkes gépjármű felelősségbiztosítójával az ügyfelemnek fizetendő kártérítés összegéről. A biztosító ugyanis azon az állásponton volt, hogy mivel ügyfelem a káresemény időpontjában nem állt munkaviszonyban, nem alkalmazható a károsult jövedelemveszteségének meghatározása során irányadó főszabály, vagyis a Ptk. 6:528.§ (3) bekezdése, melynek értelmében a károsult jövedelemkiesését a károsodást megelőző egy évben elért havi átlagjövedelmének alapulvételével kell meghatározni. A biztosító ezen okból kifolyólag – a motorkerékpárban okozott kár megtérítésén túl - csupán 4,7 millió forintot fizetett meg ügyfelemnek a kárrendezési eljárás eredményeképpen, melyből 4 millió forintot tett ki a sérelemdíj.

A peren kívüli megegyezés hiányában kénytelenek voltunk pert indítani a biztosítóval szemben. A perben a biztosító – a becsatolt magánszakvéleményre tekintettel – nem vitatta, hogy ügyfelem egészségügyi szempontból végleg alkalmatlanná vált mind a szakács, mind pedig a konyhai kisegítői munkakör betöltésére. Fenntartotta ugyanakkor azon jogi álláspontját, hogy a szezonális, határozott időtartamú munkaszerződésekre, valamint arra tekintettel, hogy ügyfelem a káresemény időpontjában jövedelemszerző tevékenységet nem folytatott, és nem tekinthető teljes mértékben bizonyosnak, hogy a káresemény hiányában ügyfelem az előző évek gyakorlatának megfelelően folytatta volna ausztriai munkavégzését, a jövedelemkiesés összegét nem a károsodást megelőző egy évben elért havi átlagjövedelem alapulvételével, hanem az ügyfelemmel – életkor, lakóhely szempontjából – összehasonlítható helyzetben lévő és azonos munkakört betöltő munkavállalók által elért, KSH által közölt átlagkeresetek alapul vételével kell meghatározni.

A perben a bíróság részletes és színvonalas szakértői bizonyítást folytatott le a keresetveszteség összegének meghatározása céljából, melynek során a szakértő mind a felperesi, mind pedig az alperesi jogi álláspontnak megfelelően kimunkálta a keresetveszteség összegét. A bíróság végül a mi jogi álláspontunkat fogadta el, és a másodfokú bíróság által teljes mértékben, változtatás nélkül helyben hagyott ítéletével további kétmillió forint sérelemdíj, ennek késedelmi kamata, 48 millió forint általános jövedelempótló kártérítés és 1.879.391,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte az alperesi biztosítót.

A bíróság jogerős ítélete alapján tehát ügyfelem  – a motorkerékpárban okozott kár megtérítésén túl – a késedelmi kamatokat is beszámítva összesen mintegy 54,8 millió forint összegű kártérítésben részesült, mely összegből 6 millió forintot tett ki a sérelemdíj és 48 millió forintot a jövedelempótló általános kártérítés. Emellett a biztosítónak 1.879.391,- Ft perköltséget is meg kellett fizetnie ügyfelem részére.

 

Közlekedési baleset miatt fizetett kártérítés 2.

Ügyfelem motorkerékpár vezetőjeként szenvedett idegen hibás kőzúti balesetet, melynek során súlyos, törésekkel és egyik kézujjának csonkulásával járó, hosszan tartó hoszpitalizációt és mútéti beavatkozásokat, valamint rehabilitációs kezeléseket is szükségessé tevő, maradandó testi sérüléseket szenvedett el. A kárrendezési eljárás során készült szakértői vélemény ügyfelem baleseti eredetú munkaképesség-csökkenését 25 %-ban, míg a baleseti eredetá össz-szervezeti egészségkárosodását 20 %-ban határozta meg.

A vétkes gépjárművezető ellen büntetőeljárás indult, melynek során a bíróság jogerősen megállapította bűnösségét maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében.

Ügyfelem a munkáját a káreseményből eredő maradandó sérülései ellenére el tudja ugyan továbbra is látni, de ehhez rendkvüli munkateljesítmény kifejtésére van szüksége.

A vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítójához részletesen kidolgozott kárigényt nyújtottam be, melyben több jogcímen - dologi károk, orvosi kezelés költségei, otthoni ápolás, gondozás költségei, háztartási és ház körüli kisegítés költségei, költségpótló járadék, többlet-erőkifejtésen alapuló jövedelempótló járadák, sérelemdj - igényeltem ügyfelem részére kártérítést.

 

A biztosítóval végül - a gépjárműben okozott kár megtérÍtésén túl - 7.236.000 Ft mértékű, egyösszegű kártérítésben sikerült peren kívül megállapodni.

 

 

Közlekedési baleset miatt fizetett kártérítés 3.

Ügyfelem motorkerékpár utasaként szenvedett idegen hibás kőzúti balesetet, melynek során súlyos, agyrázkódással, törésekkel, zúzódásokkal, lágyrészsérülésekkel, valamint hosszan tartó, többszöri hoszpitalizációt, mútéti beavatkozásokat és rehabilitációs kezeléseket is szükségessé tevő, maradandó testi sérüléseket szenvedett el. A kárrendezési eljárás során készült szakértői vélemény ügyfelem baleseti eredetű munkaképesség-csökkenését 30 %-ban, míg a baleseti eredetű össz-szervezeti egészségkárosodását 24 %-ban határozta meg. Az ugyancsak a kárrendezési eljárás során készült szakértői vélemény szerint a káresemény ügyfelem – a káresemény időpontjában fennálló pszichiátriai betegségekkel terhelt - pszichés állapotában 12-14 hónapon keresztül állapotrosszabbító hatással bírt.

A vétkes gépjárművezető ellen büntetőeljárás indult, melynek során a bíróság jogerősen megállapította bűnösségét maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében.

Ügyfelem a káresemény időpontjában munkavégzésre, vagy más, jövedelemszerzésre irányuló jogviszonyban nem állt, a káreseményből adódóan tehát jövedelemvesztesége nem keletkezett.

A vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítójához részletesen kidolgozott kárigényt nyújtottam be, melyben több jogcímen - dologi károk, gyógykezelés költségei, otthoni ápolás, gondozás költségei, ház körüli kisegítés költségei, költségpótló járadék, sérelemdíj - igényeltem ügyfelem részére kártérítést.

A biztosítóval végül 6.500.000,- Ft mértékű, egyösszegű kártérítésben sikerült peren kívül megállapodni.

 

Közlekedési baleset miatt fizetett kártérítés 4.

Ügyfelünket a zebrán történő áthaladásakor egy gépjármű elgázolta. A balesetet követően eszméletlen állapotban, súlyos sérülésekkel mentőautó szállította kórházba, ahol az intenzív osztályon elvégezték az azonnali szükséges műtétet. Ügyfelünk a baleset során agyrázkódást szenvedett, és több csontja is eltörött. A szeméremcsont törése miatt azonnali műtétet kellett rajta végrehajtani, melynek során 4 csavar beültetésére került sor. 
 
A vétkes gépjárművezető ellen büntetőeljárás indult, melynek során a bíróság jogerősen megállapította bűnösségét maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében.
 

A baleset következtében – a büntetőeljárás során kirendelt igazságügyi orvosszakértői vélemény megállapítása szerint – ügyfelünk 10-14 %-os egészségkárosodásban kifejezhető maradandó fogyatékosságot szenvedett el. A baleseti járadék megállapítására irányuló közigazgatási eljárás során beszerzett másodfokú (jogerős) szakhatósági állásfoglalás ugyanakkor 35 %-os össz-szervezeti, és 21 %-os baleseti eredetű egészségkárosodást állapított meg. A balesetből eredő maradandó fogyatékosság ügyfelünket a munkavégzésben nem gátolja, így - a baleseti táppénz időtartamát leszámítva - a káreseményből jövedelemkiesés nem származott. 

 

A vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítójához részletesen kidolgozott kárigényt nyújtottunk be, melyhez több mint 50 mellékletben csatoltuk az egészségügyi állapottal, a végrehajtott orvosi kezelésekkel, illetve a lefolytatott büntető- és közigazgatási eljárással kapcsolatos iratokat, valamint a vagyoni károkat igazoló számlákat.

 

A biztosítóval végül 5,5 millió Ft mértékű, egyösszegű kártérítésben sikerült peren kívül megállapodni.

 

 

Közlekedési balesetért fizetett kártérítés 5.

Ügyfelem utasként utazott a férje által vezetett motorkerékpáron, mely egy kanyarban kicsúszott és a rajta ülő személyekkel együtt az úttest melletti füves területre sodródott. A baleset következtében ügyelem 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket, nevezetesen a bal külboka törését, illetve a boka- és a lábszalagok szakadását szenvedte el. 

A közlekedési baleset miatt a károkozó ellen büntetőeljárás indult, melyet az ügyészség megszüntetett, egyúttal a károkozó büntetőjogi felelősségét megállapította és őt megrovásban részesítette.

Az biztosító által a kárrendezési eljárás során készíttetett szakvélemény szerint ügyfelem számára a baleset kozmetikai hátrányt jelentő külsérelmi nyomokat, valamint - csekély mértékű - maradandó munkaképesség-csökkenést és - ugyancsak csekély mértékű - maradandó egészségkárosodást okozott. A balesetből eredő maradandó fogyatékosság ügyfelemet a munkavégzésben nem gátolja, így - a baleseti táppénz időtartamát leszámítva - a káreseményből jövedelemkiesés nem származott.

A vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítójához részletesen kidolgozott kárigényt nyújtottunk be, melyhez csatoltuk az egészségügyi állapottal, a végrehajtott orvosi kezelésekkel, illetve a lefolytatott büntetőeljárással kapcsolatos iratokat, valamint a vagyoni károkat igazoló számlákat.

 

A biztosítóval végül 1,3 millió Ft mértékű, egyösszegű nem vagyoni kártérítésben sikerült peren kívül megállapodni.

 
 

Közlekedési balesetért fizetett kártérítés 6.

Ügyfeleim a tulajdonukat képező és egyikük által vezetett, 2008 májusában vásárolt és tökéletes műszaki állapotban lévő személygépkocsival, jó látási viszonyok mellett, bekapcsolt biztonsági övvel közlekedtek, amikor egy elágazásnál egy másik gépjármű – az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla ellenére elsőbbséget nem biztosítva – gépjárművük elé kanyarodott és azzal frontálisan összeütközött. A baleset helyszínén sor került rendőri intézkedésre, melynek során a vétkes gépjárművezető felelősségét a balesetért elismerte. 

 

A baleset során az egyik ügyfélnek a mellkasa sérült, ezen túl jobb csuklója, szegycsontja és három bordája eltört és nyelvéből egy darabot leharapott.A másik ügyfélnek két bordája tört el, valamint a mellkas és a hasfelület zúzódását szenvedte el és a mellüregében folyadékgyülem keletkezett.

 

A balesetet követően ügyfeleimet a baleset helyszínéről mentőautó szállította kórházba, ahol egy hétig tartott a kezelésük. A gyógykezelést követően végül maradandó egészségkárosodás és fogyatékosság nélkül gyógyultak.

 

A balesetért felelős gépjárművezető ellen büntetőeljárás indult, melynek eredményeképpen a bíróság a büntetőjogi felelősségét megállapította és jogerősen próbára bocsátotta.

 

A baleset során ügyfeleimnek - a totálkárossá vált gépkocsijukon túl - más egyéb vagyoni káruk nem keletkezett.

 

A vétkes gépjárművezető felelősségbiztosítójához részletesen kidolgozott kárigényt nyújtottunk be, melyhez csatoltuk az egészségügyi állapottal, a végrehajtott orvosi kezelésekkel, illetve a lefolytatott büntetőeljárással kapcsolatos iratokat.

 

A biztosítóval végül - a gépjármű értékének megtérítésén túl - a baleset során elszenvedett testi sérülések ellentételezéseként összesen 2,5 millió Ft mértékű, egyösszegű sérelemdíjban sikerült peren kívül megállapodni.

 

 

Közlekedési balesetért fizetett kártérítés 7.

Ügyfelemet 18 évesen egy személygépkocsi a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történő áthaladása során elgázolta. Az ütközés hatására Ügyfelem felcsapódott az autó motorháztetejére, majd pedig mintegy10 métert repült a levegőben. A baleset következtében Ügyfelem 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett: a bal arcfélen, a felkaron, az alkaron, mindkét térden, a bal lágyéktájékon, valamint a bal combon felületes hámsérülések és zúzódások keletkeztek, a bal oldali szeméremcsont alsó szára pedig eltörött. Emellett testszerte abrasiok, bevérzések keletkeztek. Négy napig tartó kórházi ellátást követően egy hónapig könyökmankóval tudott csak közlekedni, végül kozmetikai hátrányt jelentő külsérelmi nyomok hátramaradása mellett tünetmentesen gyógyult. A baleset során elszenvedett testi sérülésekből maradandó egészségkárosodás, illetve munkaképesség-csökkenés nem keletkezett.

 

Ügyfelemnek - aki középiskolai tanuló volt a káresemény időpontjában - a káreseményből adódóan jövedelem-vesztesége nem keletkezett.

 

A balesetért vétkes gépjárművezető büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerősen megállapította és pénzbüntetésre, valamint járművezetéstől eltiltásra ítélte.

 

Az egészségügyi végállapot kialakulását követően részletes kárigényt nyújtottunk be a vétkes gépjármű kötelező felelősségbiztosítójához, melyben dologi károk, gyógykezeléssel összefüggő költségek, otthoni ápolás, gondozás és közlekedési kisegítő költsége, valamint sérelemdíj címén igényeltünk ügyfelem részére kártérítést.

 

A kárrendezési eljárásban végül 2.468.570,- Ft összegű kártérítésben sikerült peren kívül megállapodni a biztosítóval.

 

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Dr. Fülöp Botond

Hasonló jogi problémája van? Lépjen velem kapcsolatba itt!

Regisztráljon honlapomra! Évi 3.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében - a Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint - egy éven át korlátlan hozzáférést kap a honlap díjköteles tartalmi elemeihez is, melyek jelenleg az alábbiak:

Ezen túl, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatom, valahányszor új tartalom kerül a honlapra.

A regisztráció édekében töltse ki az alábbi regisztrációs űrlapot!


Új regisztráció


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517