C-509/11 sz. ügy: vasúti járatok késése (2013. szeptember 26.)

A vis maior sem lehet mentség a vasúti személyszállítást végző társaság számára az uniós rendeletben rögzített menetjegyár-visszatérítési kötelezettség teljesítése alól!

A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban a 1371/2007/EK rendelet tartalmaz a tagállamokban közvetlenül és kötelezően alkalmazandó rendelkezéseket. A rendelet értelmében az utasok a szerelvény késése esetén - a késés mértékétől függően - a menetjegy árának részleges visszatérítésére tarthatnak igényt. A rendelet nem tartalmaz olyan szabályt, melynek értelmében a vasúttársaságok vis maior esetén mentesülhetnek ezen kötelezettségük teljesítése alól. Mivel az osztrák vasúttársaság általános szerződési feltételei közé mégis olyan rendelkezést iktatott be, mely vis maior esetén kizárta a menetjegyár-visszatérítést, az osztrák vasúttársaságok felügyeleti szerve határozatban kötelezte az ÖBB-Personenverkehr AG-t ezen szerződéses klauzula törlésére. A vasúttársaság az illetékes közigazgatási bíróság előtt keresettel támadta meg a felügyeleti szerv határozatát, s a bíróság az eljárás egyidejű felfüggesztésével előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult a luxemburgi testülethez. Ma meghozott ítéletében az Európai Bíróság egyértelművé tette, hogy a menetjegyár-visszatérítési kötelezettség abszolút, tehát kivételt nem engedő szabálya a rendeletnek, így még a vis maior fennforgása sem szolgálhat alapul ezen kötelezettség teljesítésének megtagadásához. A Bíróság ítéletéről kiadott sajtóközleményt itt olvashatja.

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

Dr. Fülöp Botond


Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517