A betegtájékoztatás jogi vetületei

A betegek megfelelő tájékoztatása az önrendelkezési joguk tényleges érvényesülésének alapvető és nélkülözhetetlen feltételét képezi. Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg – a törvény által meghatározott korlátok között - szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely esetekben él a kezelés visszautasításának jogával. A betegeket megillető önrendelkezési jogból adódóan - a törvényben foglalt kivételektől eltekintve - bármely egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. Nyilvánvalóan azonban csak az alapos, teljes körű és a beteg állapotát figyelembe vevő, egyéniesített tájékoztatást követően kerülhet abba a helyzetbe a beteg, hogy a szükséges ismeretek birtokában részt vegyen a kivizsgálását és kezelésést érintő döntésekben és döntsön a javasolt beavatkozások elvégzésébe való beleegyezéséről, illetve azok visszautasításáról. A beavatkozásról, műtétről dönteni ugyanis - a törvényben foglalt kivételektől eltekintve - a beteg, nem pedig az orvos joga!

 

Ily módon a nem megfelelő tájékoztatás az önrendelkezési jogot sérti azáltal, hogy azt mintegy kiüresíti, gyakorlását pusztán illuzórikussá, formálissá teszi, ezért a beteg a szükséges tájékoztatás hiányában legfeljebb csak elvileg van abban a helyzetben, hogy döntsön az elvégzendő beavatkozás vállalásáról. A megfelelő tájékoztatás tehát a beteg önrendelkezési joga tényleges érvényesülésének szükséges és elengedhetetlen feltételének tekinthető. Másként fogalmazva: a nem megfelelő, vagyis nem teljes körű és/vagy nem egyéniesített és/vagy a beteg számára nem érthető tájékoztatás mindenképpen az önrendelkezési jog sérelmét eredményezi. A beteg önrendelkezési jogának sérelme akkor állapítható meg, ha a szükséges tájékoztatás hiányában nem dönthette el, hogy a ténylegesen elvégzett műtéti beavatkozást vállalja-e (Pfv.III.21.633/2010/5.szám).

 

Kérem, kattintson az alábbi linkekre! Kellemes olvasást kívánok!

 

1. A beteg döntési joga

 

2. A betegtájékoztatással szembeni követelmények

 

3. Az orvos tájékoztatási kötelezettségének megsértésére alapított kártérítési igények

A hatályos jogi szabályozás és az irányadó joggyakorlat alapul vételével kórházak, egészségügyi intézmények számára kidolgoztuk a betegtájékoztató és a beleegyező nyilatkozat egy alkalmazható mintáját. 

Dr. Fülöp Botond

 

2014. szeptember 13.

 

A honlapon található információk csupán tájékoztató jellegűek, nem minősülnek jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. A felhasználó ezen információkra alapított döntése, illetve cselekménye ennél fogva kizárólag a felhasználó felelőssége. Amennyiben tanácsra van szüksége konkrét jogi problémájával kapcsolatban, vagy a honlapon közölt információkról szeretne további tájékoztatást kapni, kérem, döntése meghozatala előtt feltétlenül lépjen kapcsolatba velem.

 


Téma: A betegtájékoztatás jogi vetületei

Nincs hozzászólás.

Ezt a honlapot dr. Fülöp Botond, a Pécsi Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a https://www.magyarugyvedikamara.hu  honlapon találhatók.Elérhetőség

Dr. Fülöp Botond

Pécs, Király u. 15.

Komló, "Tröszt" irodaház
Pécsi út 1.


Tel./Fax: +36.72/281-299
Mobil: +36.70/592-7517